Hà Nội NOKIA: chuyên cung cấp linh phụ kiện vỏ nokia , màn hình nokia , pin nokia,sạc các loại giá siêu rẻ!

Thảo luận trong 'Mua bán - Rao vặt khác' bắt đầu bởi phuonglemart, 8/9/13.

Chia sẻ trang này

 1. phuonglemart Active Member
  BB Model:
  9000

  Tham gia:
  30/8/13
  Số bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  Phuonglemart 465 Nguyễn Khang chuyên cung cấp linh phụ kiện Apple , SKY , LG , HTC , SAMSUNG , NOKIA , SONY , LENOVO , MOTOROLA , BLACKBERY .....

  Màn hình Nokia :
  6020: 120k
  7260: 120k
  6610: 70k
  6220: 70k
  3100:70k
  7210:70k
  6030:80k
  2626:80k
  2610:80k
  6500c:100k
  6131:150k
  7390:150k
  6288:140k
  6280:140k
  6270:140k
  6700s:130k
  6700c:140k
  6600:150k:70k
  6210 liền bo:70k
  6710s:200k
  6300/5310/3600s/6120c/7500/5320/7610s/3120c:100k
  6500s/6600s/6303/6720/E65/6110/6220c/5700/5610:110k
  6260/6630/6670/7610/6681/3230/N91:120k
  6070/6080/7360/6101/6085/6125/5200:90k
  6233/5300/E52/6234/7373/7370:110k
  7230:140k
  7210c/7310/7100s/7070/5220/N5000/5130/3610A/2700/2730/C2-01:100k
  6310 liền bo
  5500:250k
  5250:350k
  5530:380k
  3250:120k
  3110c/2690/3500c/2330/2680/2323:70k
  5230/5233/5800/X6/C6/C5-03/N97mini/C5-06:300k
  1560/2600c/2630/2760/1680:70k
  1661/1616/5030/1800/:70k
  1208/1209/1600/2310:80k
  3120/6100/6610/7250:70k
  C3-01/X3-02:120k
  C3/X2-01/E5:150k
  C1/X1/C1-02/C2/C1-01:60k
  C7:720k
  C2-03:200k
  X7:1600k
  E71/E72/E63:160k
  N97:410k
  N81/N76/N75/N93i:120k
  N70/N72/6680:120k
  N82/N78/N79/ N77/E52/E66/E75:120K
  N958Gb/N96:150K
  N95 L1:280K L2:140K
  N85/N86:170K
  N73:120K
  X3/X2/C5:120K
  1110i/1200:50k
  1202/1280 L1:50k L2:30k
  X2-02:130k
  N311:160K
  603:420K
  N610: L1:410K L2:400K
  N900:420K
  N300:150K
  N700:370K
  N8 L1:550K L2:440K
  E7 L1:1700K L2:530K
  N9:480K
  N305:180k
  VỎ NOKIA:
  C5-00
  L1:130K
  L2:50K
  C3-00 L1:120K L2:70K
  X2-00(Vỏ có sương):70k
  X2-01 +Sương: 100k
  X2-01(MTNS):30k
  X3+phím :120k
  C2-05 :140k
  X3-00:70k
  X3-02 L1 :170k L2:120k
  X6-00 L1:140k L2 :100k
  C6-00:150k
  C6-01:250k
  C7 L1:210k L2:140k
  C2-03:150k
  C2-02:150k
  6110(MTNS):40k
  6110+sương :80k
  6170:50k
  6151(MTNS):40k
  6151+sương :60k
  6133:90k
  6210:30k
  8520+phím :40k
  6210c(MTNS):i
  6310i:80k
  6220:50k
  6220c:70k
  7020:150k
  7070:80k
  7100s(MTNS):50k
  7100s(+sương):120k
  7200:50k
  7210c:30k
  7260:50k
  7270:60k
  7230:100k
  7310c:30k
  7360:40k
  7370/7373:60k
  7390:150k
  X1-00/X1-01(MTNS):30k
  X1-01+sương :80k
  X1-00+sương:80k
  603:180k
  X2-02(MTNS):50k
  X2-02+sương :110k
  X2-05(MTNS):50k
  X2-05+sương: 110k
  6233(MTNS):40k
  6233+sương :50k
  6233+sương cafe:60k
  6230i:40k
  6260:70k
  6270(MTNS):40k
  6270+sương :60k
  6280(MTNS):40k
  6280+sương :80k
  6288(MTNS):40k
  6288+sương :60k
  6021:30k
  6020:30k
  6030:40k
  6060:60k
  6070:40k
  6120C: (MTNS) : 40K
  6120C (+ XƯƠNG) : 50K
  6080 : 40K
  6085 : 60K
  6101 : 60K
  6103 : 80K
  6111: 60K
  6124: 80K
  6125: 80K
  6131: 60K
  6111(+XƯƠNG) : 120K
  6124(+ PHÍM) : 100K
  6500C: 60K
  6500S:100K
  6655: 90K
  6600S: 120K
  6600: 40K
  6600F: 130K
  6600i : 160K
  6610i : 40K
  6610 : 40
  6630 : 70K
  6670 : 40K
  6680: 50K
  6681: 50K
  6700S : 140K
  7510 : 130K
  7500 (MTNS) : 40K
  7500 (+ XƯƠNG) : L1: 90K L2 : 50K
  7610 : 40K
  7610S : 50K
  7710: 80K
  7900 : 100K
  6300 (MTNS) : 40K
  6300 (+ XƯƠNG) : L1 : 100K L2 : 80K L3 : 60K
  6303: 70K
  8800 SIROCO : 500K
  8800 A : 500K
  8800 SE : 500K
  8600 : 550K
  N8 : L1: 180K L2 : 130K
  N9 : 160K
  N200 : 40K
  N202: 50K
  N302: 50K
  N300: 40K
  N500 : 100K
  N305: 150K
  N 800: 160K
  C1-00 (MTNS) : 20K
  C1-00 (+ XƯƠNG) : 40K
  C1-01 (MTNS) : 25K
  C1-01 (+ XƯƠNG) : 40K
  C1-02 (MTNS) : 30K
  C2-01 (MTNS) : 30K
  C2 -01 (+ XƯƠNG ) L1: 110K L2 : 50K
  C2-00 (MTNS) : 30K
  C2-00 (+ XƯƠNG ): 100K
  C2-06 : 130K
  C3-01: 150K
  C5-03 L1: 140K L2 : 70K
  N77(MTNS):50K
  N77+Xương : 120k
  N79:70k
  N78:70k
  N76:80k
  N818Gb(MTNS):40k
  N81 8Gb+xương:100k
  N81(MTNS):40k
  N81+xương L1:100k L2:50k
  5200+XƯƠNG :60K
  5300+XƯƠNG:50K
  5250:180K
  5330+PHÍM :210K
  N82 L1:120K L2:70K
  N85+XƯƠNG:90K
  N86:110K
  5130(MTNS):30K
  5130+XƯƠNG L1:100K L2:50K
  N5000+XƯƠNG :50K
  5500+PHÍM:80K
  N5000(MTNS):40K
  5610(MTNS):35K
  5610+XƯƠNG:40K
  5320+XƯƠN:60K
  5220+XƯƠNG:60K
  N95(MTNS) L1:130K L2:50K
  N95+XƯƠNG:80K
  N95 8Gb(MTNS) L1:130K L2:50K
  N95 8Gb+XƯƠNG : 80K
  N93+PHÍM:230K
  N93(K PHÍM):200K
  N80:100K
  N97 MINI:120K
  N97:100K
  N91 8Gb:230K
  N91:200K
  N90:140K
  N93i:240K
  N700:180K
  N70 L1:80K L2:40K
  N72 L1:80K L2:80K
  N71:100K
  N73(MTNS):40K
  N73+XƯƠNG:70K
  N75:160K
  N900+PHÍM:240K
  K PHÍM:200K
  E61:270K
  E61i:270
  E63:70
  E75:110K
  E66:100K
  E72 L1:180K
  L2:120K
  E71 L1:130K L2:90K
  E90(MTNS):100K
  E90+XƯƠNG:500K
  E51:80K
  E51+XƯƠNG:100K
  E5:140K
  E6:180K
  E65:50K
  E65+XƯƠNG:70K
  E50:100K
  E52:80K
  E60:100K
  3110C(MTNS):30K
  3110C+XƯƠNG:40K
  3120C(MTNS):30K
  3120C+XƯƠNG:40K
  3230:50K
  3230(MTNS):40K
  3600S/3610S(MTNS):40K
  3600S+XƯƠNG:80K
  3500(MTNS):30K
  3500+XƯƠNG:40K
  3220:30K
  3710F:180K
  3250:60K
  3610F:160K
  3720+XƯƠNG:130K
  6210S:90K
  6260S:140K
  6267:100K
  6234:60K
  6234+PHÍM:80K
  6710+PHÍM:150K
  6710:140K
  6708:130K
  6720:130K
  6730:80K
  6700C L1:180K L2:120K
  5310(MTNS):30K
  5310+XƯƠNG L1:40K L2:80K
  5700:50K
  N206:130K
  N311:140K
  5800 L1:120K L2:80K
  5730 XƯƠNG:180K
  5030+PHÍM:60K
  5200(MTNS):20K
  5300(MTNS):20K
  5230/5233:70K
  5530:80K
  5630:90K
  9300+XƯƠNG:160K
  9300(MTNS):60K
  2700(MTNS) L1:90K L2:30K
  2700+XƯƠNG L1:110K L2: 40K
  2600C(MTNS):30K
  2600C+XƯƠNG:40K
  2610/2626:40K
  2630(MTNS):30K
  2630+XƯƠNG:40K
  2680:30K
  2710(MTNS):50K
  2710+XƯƠNG:130K
  2730(MTNS) L1:80K L2:30K
  2730+XƯƠNG L1:110K L2:50K
  2690(MTNS):30K
  2690+XƯƠNG:70K
  2320/2330/2323+PHÍM:40K
  2220:40K
  2310:30K
  2760:50K
  2660C+PHÍM:60K
  N100+PHÍM :30K
  101+PHÍM L1:30K L2:15K
  1280+PHÍM L1:30K L2:10K
  1110i+PHÍM L1:20K L2:10K
  1650+PHÍM L1:30K L2:15K
  1650+XƯƠNG:50K
  1800+PHÍM:40K
  1661+PHÍM+XƯƠNG:60K
  1208+PHÍM L1:30K L2:15K
  12OO+PHÍM L1:20K L2:10K
  1800+PHÍM:60K
  1202+PHÍM L1:25K L2:10K
  1203+PHÍM:15K
  1616+PHÍM:40K
  112:40K
  110:40K
  100:20K
  1110i:20K
  1661:20K
  1661+XƯƠNG:30K
  1616:25
  1681+XƯƠNG:40K
  1209:25K
  1800:20K
  1200:30K
  1280:20K
  1202:20K
  BÀN PHÍM CHO MÁY NOKIA:
  X1-01:50K
  X2-00:50K
  X2-05:60K
  X2-02:60K
  X1-00:40K
  X6-00:30K
  X3-00:40K
  C1-01/C2-00:40K
  C1-02:25K
  C2-01:40K
  C2-06:50K
  C3-00 L1:60K L2:40K
  C3-01 : 50K
  C5-00 : L1:60K L2 : 50K
  3500 : 40K
  3600S : L1 : 50K L2: 40K L3 : 25K
  3120C : 30K
  3610A :30K
  3250 : 30K
  3110C : 40K
  101 : 20K
  110 : 20K
  1208 : 20K
  1202 : 20K
  1110 i L1 : 15K L2 : 10K
  1200 : 15K
  E75 TO : 80K
  E90 TO : 90K
  9300 TO : 70K
  9500 TO : 70K
  N 302 : 60K
  N 300 : 60K
  N200 : 50K
  N72 : L1: 60K L2 : 25K
  N80 : 40K
  N86 : L1 : 50K L2 : 40K
  N81 : 80K
  N900 : 60K
  N70 : L1: 40 L2 : 30K
  N97 : 60K
  N97 MINI : 40K
  PHÍM NHẠC N76 : 20K
  N 78 : 35K
  N85 : 60K
  N79 : 40K
  N 96 : 60K
  N82 L1 : 60K L2 : 30K
  N95 : 50K
  N91 : 50K
  N90 : 50K
  N73 : 40K
  N77 : 20K
  N76 : 50K
  N71 : 60K
  N93 i : 60K
  N 95 ( 8GB ): 50K
  N GATE : 20K
  5610 : 50K
  6124 : 40K
  6020 : 15K
  6555 : 40K
  PHÍM VOOLUM 5230 : 20K
  PHÍM NHẠC 5610 : 30K
  5230 : 60K
  5130 L1 : 40K L2 : 25K
  5200 : 30K
  5630 : 60K
  5320 : 40K
  5800 : 30K
  5730 : 40K
  5220 : 35K
  5310 : 40K
  5700 : 40K
  5230 : 30K
  5300 : 30K
  N5000 : 40K
  6600 F : 60K
  6080 : 10K
  6030 : 15K
  603 : 60K
  7610 : L1 : 50K L2 : 30K L3 : 20K
  7210 : 10K
  7260 : L1: 40K L2 : 20K
  7210 C : 40K
  7310C L1: 40K L2 : 15K
  7610S : 40K
  7370 : L1 :50K L2 : 25K
  7250 : 6K
  7360 : L1 : 25K L2 : 10K
  N700: 60K
  7390 : 40K
  7270 : 30K
  7070: 50K
  6310:10K
  6288:40K
  6210:10K
  6220C :40k
  6267:40k
  6151:40k
  6210s:50k
  9500:40k
  9300 L1:40k L2:30K
  6233L1:30K L2:20K
  6280 L1:40K L2:30K
  6270 L1:40K L2:30K
  6260 L1:40K L2:25K
  6220 L1:20K L2:10K
  6230 L1:50K L2:30K L3:10K
  6230i L1:25K L2:20K L3:10K
  E52 L1:80K L2:60K
  E75:40K
  E71 L1:80K L2:40K
  E61:50K
  E90:50K
  E60 L1:40K L2:30K
  E51 L1 :40K L2:20K
  E63 L1:80K L2:40K
  E50:30K
  E65:30K
  E66:40K
  E61i:100K
  6681/6680:30K
  E72 L1:80K L2:50K
  E5:60K
  E6:60K
  6120C :30K
  6710S:60K
  6760:100K
  7510:60K
  8600:60K
  8210:10K
  8250:10K
  8800 :60K
  8800A :80K
  8800 siroco :80K
  7500 L1:80K L2:40K L3:20K
  7900 L1 :50K L2:15K
  7100S :40K
  7200:25K
  7230:60K
  8310:6K
  2600 L1:20K L2:10K
  2600C L1:40K L2:20K
  2300:10K
  2310:15K
  2700 L1:60K L2:40K L3:10K
  2760 L1:25K L2:15K
  2650;20K
  2730:40K
  2610/2625: L1:20K L2:15K L3:10K
  2100:8K
  2630:40K
  2680S L1:50K L2:15K
  2690:40K
  1616 L1:30K L2;20K L3:10K
  1280 L1:20K L2:10K
  1209 L1:25K L2:10K
  1650 L1:20K L2:10K
  1100:10K
  1680:10K
  1800:10K
  1661L1;30K L2:15K L3:10K
  1600 L1:20K L2:10K
  3610:10k
  3510N :10k
  3315:10k
  3310:10k
  3230 L1:30K L2:10K
  3120 L1;25K L2:10K
  3510i L1:20K L2:15K
  3220:10K
  3210:10K
  3200:10K
  3650:20K
  3660:20K
  3100:10K
  3030:100K
  3710:80K
  3720:60K
  6510:10K
  6610 L1:15K L2:6K
  6070 L1:30K L2:15K L3:10K
  6630:25K
  6085:30K
  6170 L1:20K L2:15K
  6111:30K
  6131:40K
  6101:40K
  6060:25K
  6100 L1:30K L2:10K
  6103(CALL)
  6133:40K
  6303:40K
  6110:5OK
  6720:50K
  6670:30K
  6600:20K
  6600i:60K
  6500S:40K
  6500C: 30K
  6700C( VÀNG):60K TRẮNG: 50K
  6125:30K
  6730:40K
  6300 L1:50K L2:40K L3:30K L4:20K
  6600S L1:50K L2:30K
  PIN NOKIA
  BL-5C (1100 / 1108 /1110 / 1111 / 1112 / 1116 / 1200 / 1208 / 1209 / 1255/ 1280/ 1315 / 1600 / 1616 / 1650 / 1680 / 1800 / 2600 / 2700 / 2710 / 3110C / 3120C / 2323...) :
  L1:100K
  L2: 80K
  L3:60K
  L4:50K
  L5: 30K
  BL-4C (1202 / 1661 / 2650 / 2690 / 3500C / 6088 / 6300/ 6100 .....):
  L1:100K
  L2: 80K
  L3:60K
  L4:50K
  L5: 30K
  BL - 5B (3220 / 3230/ 5070/ 5140/ 5300/ 5320/ 5500/ 6060/6070 / 6080/ 6120C/ 6121/ 6124/ N83 / N80/ N90 ...)
  L1:100K
  L2: 80K
  L3:60K
  L4:50K
  L5: 30K
  BL - 5CT (5220 / 6303 / 6730 / 6750 / C3-01 / C5-00 / C5-02 / C6-01 / C6-02...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL - 4CT (2720 / 3720 / 5310 / 5630 / 6600F / 6700S / 7210S/ 7210C / 7310C / X3 / X1-00....)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL -5 J ( 5228 / 5230 / 5233 / 5235/ 5800 / 5900/ C3/ N900/ X6/ X9/ X1...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL - 4B (1662 / 1682 / 2505 / 2630 / 2660 / 2760 / 3606/ 6111 / 7070/ 7088 / 7370/ 7373/ N76...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BP - 5M (5610 / 5611 / 5700/ 5710 /6110/ 6200 / 6220C / 6500S / 7390 / 8600 ...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL - 6P (6500C / 7900...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL -6X (8800/ 8860 / 8800siroco / N73i...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BP - 6M(3250 / 6151 / 6233 / 6234/ 6280 / 6288 / 6350 / 9300 / N73/ N77 / N93...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BP - 5L (7700 / 7710 / 9500 / E61 / E62 / N800 / N92...)
  130K
  BL -4D (E5 / E6 / E7 / N8 / N97 MINI...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL - 4J (C6 -00/ C6-01 ....)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL - 4S (1006 / 2680 / 3600S/ 3710 / 3711 / 6202 / 6208/ 7020 / 7100S / 7610C/ X3-02...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL -4U (3120C / 5250 / 5330 / 5530 / 5730 / 6212/ 6600S / 8800A / 8900/ E66 / E75...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL - 5U (8900 ):
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL - 6Q (6700C....)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BP - 4L( E71/ E63 / E72 / E52 / E6/ E61 / E73 / E90 / N97...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL -5 BT( 2608 / 2600C / 7510 / N75...) L1: 130K L2:100K L3:50K
  BP - 6MT( 6720/ E51 / N81 / N82...) L1: 130K L2:100K L3:50K
  BL-5K (N85 / N86/ C7 ...) L1: 130K L2:100K L3:50K
  BL -5F (6210S / 6260S/ 6290/ C5-01 / E65 / N93i / N95/ N96 / N98 / N99 / X5-00 / X5 -01...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL- 6F (6788 / N78/ N79 / N95 8Gb ...) L1: 130K L2:100K L3:50K
  Lumia 900( 6EW): 320K
  Lumia 620( BP 5H): 240K
  Lumia 820(5T) : 300k
  Lumia 800( 5JW) : 270k
  MẶT KÍNH NOKIA
  N82 / N96: 30K
  N81/ N91/ 5610/ 6300/ 5130 :20K
  N76: 15K
  E66 : 20K
  E71/ E72: 60K
  E72 Cafe : 70K
  E72 Bạc: 60K
  E63: 25K
  8800A/ 8800 siroco/ 8800 : 40K
  6700C : 60K
  5310: 15K
  J700: 30K
  8600: 25K
  K1: 15K
  V3:10K
  U600:20K
  U700:20K
  Q24/ Q230/ F73: 20K
  SẠC ĐIỆN THOẠI NOKIA
  Sạc 6101( chân kim) :
  L1 :50K
  L2: 40K
  L3:30K
  Sạc 6610( chân to)
  L1: 40K
  L2: 15K
  Sạc 8600(chân micro usb)
  L1:60K
  L2:30K
  LOA, MIC NOKIA, CHÂN SẠC
  Loa : 25K/ CÁI
  MIC E71/ E72.. :15K
  6300/ 2700/ 1200/ 1202...:10K
  Chân sạc : 10k
  BO PHÍM NOKIA
  6220 : 20K
  6610:20K
  6030:30K
  6600:40K
  6710:80K
  6220C:40K
  6720:60K
  6730:70K
  6230:25K
  6500S:40K
  6700C TRÊN : 70K
  DƯỚI :240K
  6500C :60K
  6120C :40K
  6233;60K
  5130:60K
  7310:40K
  7260:30K
  7360:30K
  7610:30K
  7210C: 50K
  5700(TRÊN):50K
  5220:50K
  5630:65K
  5800:40K
  5610:40K
  PHÍM OK 5700: 50K
  3230:40K
  3120C:20K
  2730:15K
  2700:15K
  C3-01:90K
  C1:25K
  C5:40K
  X3-02:90K
  X6:60K
  X2:130K
  E51:50K
  E52:60K
  E63:60K
  E71:60K
  E72:80K
  N70
  L1:75K
  L2:30K
  N73:70K
  N72:30K
  N81:40K
  N82
  L1:140K
  L2:80K
  N86:180K
  N79
  L1:140K
  L2:100K
  N78:220K
  N77:60K
  E6:90K
  3250: 90K
  3250(CAMERA):40K
  CÁP MÀN HÌNH NOKIA
  Cáp chân sạc 6500c : 200k
  X3:50K
  X6:25K
  E65:35K
  E75( liền bo phím dưới) : 100k
  E75 : 30K
  E66:90K
  N71:40K
  N81:
  L1:200K
  L2:100K
  N95(2Gb):
  L1:160K
  L2:100K
  N95(8Gb):
  L1:160K
  L2:100K
  N96:
  L1:210K
  L2:140K
  N76:60K
  N85:400K
  N86:
  L1:300K
  L2:100K
  N79:
  L1:140K
  L2:100K
  N97:320K
  C7:280K
  C6:
  L1(cơ trượt): 380k
  L2(camera):350k
  L3:270K
  8800:100K
  8800A :350K
  N80:40K
  C2-05:60K
  C2-02:130K
  C2-03:120K
  1200:15K
  2650(trơn):15k
  2650(tụ):40k
  2680:40k
  2220:40k
  2760 tụ:20k
  3250:60k
  3250 xoay:100k
  3600s:50k
  3610A:50K
  5300 TRƠN:10K
  5300 TỤ:15K
  5310 :35K
  5610:50K
  5700 xoay :
  L1:100K
  L2:80K
  5700:60K
  5730(camera):300K
  5730(TO):100K
  5730(NHỎ):50K
  6710(CAMERA):400k
  6060(trơn):15k
  tụ :35k
  6085:20k
  6101 trơn:25k
  6710s:130k
  6101 tụ:40k
  6111:25k
  6131:30k
  6170 trơn:15k
  tụ:30k
  6260 trơn:15k
  tụ:60k
  7100s:50k
  7200:25k
  7270:20k
  7280:60k
  7370 tụ:60k
  7650 tụ:25k
  7610s:50k
  8600:100k
  7230:50k
  C2-05:60K
  6555:40K
  5530 L0A:80K
  6700S:120K
  6210S:80K
  6270 TRƠN: 15K
  TỤ:25K
  6280:50K
  6288:50K
  6500S:50K
  6265:40K
  6110:30K
  ỐP LƯNG, BAO DA BẢO VỆ CHO CÁC MÁY NOKIA
  ỐP LƯỚI THƯỜNG : 10K/ CÁI
  ( E71/ E72 / 1202/ 1200/ 3110C/ C5/ C7 / N8/ 1208 / 6303/ 6300 / 5800 / 5233/ .....)
  ỐP SẦN : 40K / CÁI
  ( E71/ E72 / 1202/ 1200/ 3110C/ C5/ C7 / N8/ 1208 / 6303/ 6300 / 5800 / 5233/ .....)
  ỐP SILICON THƯỜNG : 10K/ CÁI
  ( E71/ E72 / 1202/ 1200/ 3110C/ C5/ C7 / N8/ 1208 / 6303/ 6300 / 5800 / 5233/ .....)
  ỐP SILICON CAPDASE : 40K/ CÁI
  ( N920 / N720/ N520 / N710 / E71/ E72 / 1202/ 1200/ 3110C/ C5/ C7 / N8/ 1208 / 6303/ 6300 / 5800 / 5233/ .....)
  ỐP LƯỚI MÀU : 30K/ CÁI
  ( E71/ E72 / 1202/ 1200/ 3110C/ C5/ C7 / N8/ 1208 / 6303/ 6300 / 5800 / 5233/ .....)
  ỐP SGP : 60K/ CÁI
  ( N8/ N610/ N710/ N920/ C5-03 / ......)
  BAO CẦM TAY CÁC LOẠI XỊN: 60K/ CÁI
  GẬP MỞ CÁC LOẠI :
  E72/ C3 : 50K
  E71 :70K
  X3/ X6/ 5800: 60K
  520: 60K
  ỐP KINGPAD : 150K
  ( N8 / N9/ C3-04/ C6-01/ E71...)
  ỐP ROCK:60K
  N8/ E71/ E72 / X8/ E7...
  SẠC Ô TÔ NOKIA
  Sạc cho các loại chân phổ biến như chân kim, chân to, chân micro usb :
  L1: 40K
  L2: 10K
  Phuonglemart 465 Nguyễn Khang chuyên cung cấp linh phụ kiện Apple , SKY , LG , HTC , SAMSUNG , NOKIA , SONY , LENOVO , MOTOROLA , BLACKBERY .....

  Chuyên NOKIA > http://muare.vn/threads/57/2401352/
  Chuyên SAMSUNG > http://muare.vn/threads/57/2405471/
  Báo giá linh phụ kiện SKY > http://muare.vn/threads/57/2392495/
  Báo giá linh phụ kiện BLACKBERY > http://muare.vn/threads/57/2392481/
  Báo giá linh phụ kiện IPHONE , IPAD > http://muare.vn/threads/57/340036/
  Chuyên SONY >http://muare.vn/threads/57/2267581/
  Báo giá linh phụ kiện HTC >http://muare.vn/threads/57/39346/
  Chuyên MOTOROLA > http://muare.vn/threads/57/2185475/
  Báo giá linh phụ kiện LG > http://muare.vn/threads/57/318213/
  Chuyên ốp lưng bao da , tấm dán > http://muare.vn/threads/57/2216242/
  Tai nghe dây và tai nghe Bluetooth > http://muare.vn/threads/35/445024/#post-13470695
  Phương Lê Mart
  Cung cấp linh phụ kiện : PC - Laptop - Điện thoại
  ĐC : 465 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - HN
  ( cách chợ Cầu Giấy 500m )
  ĐT : 0437678216 - YH : Phuonglemart
   
 2. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
  Cung cấp linh phụ kiện : PC - Laptop - Điện thoại
  ĐC : 465 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - HN
  ( cách chợ Cầu Giấy 500m )
  ĐT : 0437678216 - YH : Phuonglemart
   
 3. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
  Địa chỉ : 313 phố Vọng - Hà nội
  ĐT : 0436283974-36284751

  YH : hatung_mobile
   
 4. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
  Cung cấp linh phụ kiện : PC - Laptop - Điện thoại
  ĐC : 465 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - HN
  ( cách chợ Cầu Giấy 500m )
  ĐT : 0437678216 - YH : Phuonglemart
   
 5. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
  Cung cấp linh phụ kiện : PC - Laptop - Điện thoại
  ĐC : 465 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - HN
  ( cách chợ Cầu Giấy 500m )
  ĐT : 0437678216 - YH : Phuonglemart
   
 6. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
  Linh phụ kiện vỏ samsung , màn hình samsung , cảm ứng samsung , sạc samsung , pin samsung , bao , ốp Samsung > http://muare.vn/threads/57/2394358/
  Motorola vỏ motorola , màn hình motorola , cảm ứng motorola , sạc motorola , pin motorola , bao motorola, ốp đủ loại linh phụ kiện > http://muare.vn/threads/57/2394353/
  LG chuyên linh phụ kiện vỏ LG , màn hình lg , cảm ứng LG , sạc LG , pin LG , bao , ốp LG > http://muare.vn/threads/57/2394341/
  Chuyên linh phụ kiện vỏ htc , màn hình htc , cảm ứng htc , sạc htc , pin htc, bao , ốp HTC > http://muare.vn/threads/57/2394330/
  Chuyên linh phụ kiện vỏ sony , màn hình sony , cảm ứng sony , sạc sony , pin sony, bao , ốp Sony > http://muare.vn/threads/57/2394320/
  Linh phụ kiện vỏ bb , màn hình bb , cảm ứng bb , sạc bb , pin bb , bao , ốp Blackbery > http://muare.vn/threads/57/2387404/
  Linh phụ kiện vỏ sky , màn hình sky , cảm ứng sky , sạc sky , pin sky , bao da sky , ốp SKY > http://muare.vn/threads/57/2379560/
  Báo giá linh phụ kiện vỏ nokia , màn hình nokia , cảm ứng nokia , sạc nokia , pin nokia , bao da nokia , ốp Nokia > http://muare.vn/threads/57/318130/
  Báo giá linh phụ kiện vỏ iphone ipad , màn hình iphone ipad , cảm ứng iphone , sạc iphone ipad , pin iphone ipad , bao da iphone ipad , ốp iphone ipad Apple > http://muare.vn/threads/57/24597/
  Bao smat cover , bao filip cover , ốp nillkin , ốp hoco , ốp sgp , ốp lg , ốp sky , ốp htc , ốp sony , ốp iphone , ốp ipad , ốp nokia , ốp samsung , > http://muare.vn/threads/57/2337905/
  Tai nghe , tai bluetoth , loa , dung , mic > http://muare.vn/threads/57/2425919/
   
 7. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
 8. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
 9. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
 10. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
  HÀ TÙNG 313 phố vọng
  ( đúng ngã ba phố Vọng và Nguyễn An Ninh )​
  Ốp các loại:​
  Ốp nillkin sần xịn hộp cho :A760,770,800,810,820,830,840,850,860,870 : 80k​
  Ốp nillkin trơn hộp cho LG :3D , LTE , OT G , E970 ...Sony ... HTC : 40k​
  Ốp sky clover dẻo A760,770,800,810,820,830,840,850,860,870...:80n​
  Ốp silicon các MS : A760,770,800,810,820,830,840,850,860,870 : 60k

  Bao gập mở VEGA Case : 120k
  ( cực đẹp giá rẻ nhất thị trường có 5 mầu đen , đỏ , trắng , xanh , nâu )
  Ốp lưới, silicon các loại :20n​
  Ốp túi, capdase:40n​
  Ốp màu các loại :30n​
  Ốp Moshi Ịphone 3, 3s, 4, 4s, 5g:50n​
  Ốp SGP: 60-70n​
  Ốp hộp capdase: 60n​
  Ốp hộp silicon cao cấp: 70-80n​
  Ốp IP4, Ip3 các kiểu dáng đẹp: 110-120n​
  Ốp Hoco các đời máy: 120-140n​
  Ốp Kingpad hộp: 140n-150n-160n​
  Ốp Nock xịn các loại:200n​
  Ốp da sần táo Iphone 4, 4s: 120n​
  Ốp táo Iphone 4 : 40n​
  Ốp hình ngộ nghĩnh Iphone 4,4s, 3g, 3gs: 50n​
  Ốp hình E63,71,72: 50n​
  Ốp Rock : 60n.​
  Ốp khung viền Iphone 4, 4s, 5: 40-60n​
  Ốp khung Inoc Iphone 4, 4s, 5: 110-140n.​
  ỐP LENOVO: A706, V889D, A789, A800, A820/A820t/A820e, N820, A830 : 40k
  Bao gập mở Hoco: 160n​
  Bao gập mở Griffin: 130-200n​
  Bao mở ngang Iphone, sam sung...:80n​
  Bao mở ngang Helo kitty Iphone 4, 4s, 5:80n​
  Bao mở ngang Ozaki: 110n​
  Bao mở ngang Alist:120-150n​
  Bao mở ngang s3:120n​
  Bao mở dọc hộp xịn: 240n​
  Bao mở ngang Flip Cover:120-140n​
  Bao mở ngang Iphone 4, 4s siêu mỏng:100n​
  Bao mở ngang S1:120n​
  Bao mở dọc N520: 60n.​
  Bao mở ngang Iphone 5 các mẫu : 150n.​
  BAO BB CẦM TAY: 50N​
  BAO BB ĐEO ĐỨNG XỊN: 90N​
  BAO ĐEO NGANG:50-70N​
  BAO RÚT CẦM TAY :60N​
  BAO RÚT NGANG: 40N​
  BAO GẬP MỞ :40N-60N​
  BAO MÁY ẢNH NHỎ :50N​
  BAO MÁY ẢNH XỊN:140-150N​
  BAO RÚT KHUY : 60N​
  Ốp và bao gấp mở :
  Ốp các loại:
  Ốp siêu mỏng 0.3mm : Note 1 (I9220/N7000), Note 2 (7100), S7562, I8190 (S3 mini), I9500 (S4), S4 mini, I9100 (S2), I9300 (S3): 40k
  Ốp sần: S5360 (galaxy Y), S5570, S8530 (Wave II), S5830 (galaxy Ace), S5670 (galaxy Fit), S5570/5560 (galaxy mini), S5660, S5230/S5233, S3650/S3653, C3300/C3303, I9100 (galaxy S2), I9003, I909, I9000 (galaxy S1): 40k
  Ốp lưới : S5230/S5233 : 10k
  Ốp silicon thường: S3850, S5230/S5233, S8530 (Wave II), S5570, C3300/C3303K,
  I9000 (galaxy S1): 10k
  Ốp capdase: S5830 (galaxy Ace), S5300 (galaxy Pocket), S8530 (Wave II), S8600 (Wave 3), I9100/I9103 (galaxy S2), I9000 (galaxy S1), I9300 (galaxy S3), I9003, S5660, S5670, S5250/S5750, S6102 (galaxy Y Duos), S8530 (Wave II), S5360 (galaxy Y), S8500, Galaxy W/I8150/T679, C3300/C3303K, S5570/5560 (galaxy mini), C3312: 40k, 30k
  Ốp Rock: S5660, S5233, S5830, S8500, S5670, C3303 : 60k
  Ốp Silicon Mega 6200: 60k
  Ốp silicon màu Hungfu S4: 60k
  Ốp 3D S3, S4: 70k
  Ốp trơn: I9520: 40k
  Ốp sần S2-HD: 80k
  Ốp hình: S5660, S5670: 50k
  Ốp da báo galaxy S3 (I9300): 70k
  Ốp silicon màu S5360 : 40k, I9500 (S4) : call
  Ốp Moshi : I9100 (galaxy S2), I9300 (galaxy S3), I909 : 50k
  Ốp SGP: S1, S2, S3, S5360, I8190, S5830, S8530: 60-70n
  Ốp hộp silicon cao cấp: 70 - 80n
  Ốp Hoco các đời máy: 120 - 140n
  Ốp Kingpad hộp: 140n - 150n - 160n
  Ốp Nock xịn các loại: 200n
  Ốp clover dẻo hàn quốc...: 80n
  Ốp gấp S3, S4: 70k
  Ốp hình ngộ nghĩnh : 50n
  Bao S4 lỗ tròn : 140k
  Bao gập mở Hoco: 160n
  Bao gập mở Griffin: 130 - 200n
  Bao mở ngang, sam sung...: 80n
  Bao mở ngang Helo kitty : 80n
  Bao mở ngang Ozaki: 110n
  Bao mở ngang Alist: 120-150n
  Bao mở ngang S3: 120n
  Bao mở dọc hộp xịn: 240n
  Bao mở ngang Flip Cover S4: 140k
  Bao mở ngang Flip Cover Note 1: 120k
  Bao mở ngang Flip Cover 9082/9300: 120k
  Bao mở ngang hoa văn: 100k
  Bao mở ngang S1: 120n
  BAO ĐEO NGANG: 50-70N
  BAO RÚT CẦM TAY : 60N
  BAO RÚT NGANG: 40N
  BAO GẬP MỞ : 40N-60N
  BAO MÁY ẢNH NHỎ : 50N
  BAO MÁY ẢNH XỊN:140-150N
  BAO RÚT KHUY : 60N
  Bao P5100, bao 10.1 inh : 230k​
  Bao N8000 cài ngang: 250k​
  Bao P1000: 140k​
  Dán màn hình :
  Dán TFT đỏ : 5k
  Dán Rinco xịn giá 10k
  Dán Rinco ip 4, ip 5 cả mặt trước và nắp lưng xịn :15k
  Dán kim cương S3 : 30k
  Dán laptop, ipad, galaxy ( trong suốt, chống vân tay, kim cương) các loại giá từ 50-100k
  Hà Tùng chuyên cung cấp linh phụ kiện của tất cả các hãng : Apple , Samsung , LG , HTC, SKY , Sony , Nokia , BB, lenovo ...
  Quý khách có nhu cầu qua trực tiếp tại cửa hàng lựa chọn hoặc call để được báo chi tiết
  Báo giá linh phụ kiện Apple > http://muare.vn/threads/57/24597/
  Báo giá linh phụ kiện Nokia > http://muare.vn/threads/57/318130/
  Linh phụ kiện SKY > http://muare.vn/threads/57/2379560/
  Linh phụ kiện Blackbery > http://muare.vn/threads/57/2387404/
  Chuyên linh phụ kiện Sony > http://muare.vn/threads/57/2394320/
  Chuyên linh phụ kiện HTC > http://muare.vn/threads/57/2394330/
  LG chuyên linh phụ kiện LG > http://muare.vn/threads/57/2394341/
  Motorola đủ loại linh phụ kiện > http://muare.vn/threads/57/2394353/
  Linh phụ kiện Samsung > http://muare.vn/threads/57/2394358/
  ốp , bao da , bao gập mở giá siêu rẻ > http://muare.vn/threads/57/2337905/
  Tai nghe dây và tai bluetooth > http://muare.vn/threads/35/118392/
  Địa chỉ : 313 phố Vọng - Hà nội


  ĐT : 0436283974-36284751


  YH : hatung_mobile
   
 11. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
  Cung cấp linh phụ kiện : PC - Laptop - Điện thoại
  ĐC : 465 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - HN
  ( cách chợ Cầu Giấy 500m )
  ĐT : 0437678216 - YH : Phuonglemart​
   
 12. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
  Cung cấp linh phụ kiện : PC - Laptop - Điện thoại
  ĐC : 465 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - HN
  ( cách chợ Cầu Giấy 500m )
  ĐT : 0437678216 - YH : Phuonglemart
   
 13. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
  Tuyển Nhân Viên Bán Hàng không cần kinh nghiệm , lương hấp dẫn
   
 14. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
  Để chiến thắng, doanh nghiệp cần phải có những triết lý kinh doanh phù hợp, không ngừng chăm chút cho sản phẩm và dịch vụ, đồng thời phải có những đối sách bán hàng khéo léo.
   
 15. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
  Phương Lê Mart
  Cung cấp linh phụ kiện : PC - Laptop - Điện thoại
  ĐC : 465 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - HN
  ( cách chợ Cầu Giấy 500m )
  ĐT : 0437678216 - YH : Phuonglemart
   
 16. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
  Vỏ blackberry , pin Blackberry , sạc Blackberry , màn hình , phím , bao ốp , loa ...
   
 17. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
  Linh phụ kiện SKY , Vỏ sky , Pin sky , sạc cốc sky , màn hình & cảm ứng sky , Bao & ốp , các model
   
 18. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
  TK Vietcombank Chi nhánh Hà nội
  Số TK : 0021000847918
  Chủ TK : Nguyễn thu Hà
  TK NHNN&PTNT Chi nhánh nam Hà nội
  Số TK : 1460205059536
  Chủ TK : Nguyễn thu Hà
  Quý khách chuyển tiền mua hàng song báo số ĐT : 0913070846
   
 19. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
  Vỏ iphone , sạc iphone , pin iphone ,màn hình iphone , bao da ,ốp ..linh kiện ...
  MÀN HÌNH IPHONE
   
 20. phuonglemart

  phuonglemart Active Member

  Tham gia:
  30/8/13
  Bài viết:
  3.036
  Được thích:
  4
  BB Model:
  9000
  TK Vietcombank Chi nhánh Hà nội
  Số TK : 0021000847918
  Chủ TK : Nguyễn thu Hà
  TK NHNN&PTNT Chi nhánh nam Hà nội
  Số TK : 1460205059536
  Chủ TK : Nguyễn thu Hà
  Quý khách chuyển tiền mua hàng song báo số ĐT : 0913070846
   
Đang tải...