Toàn quốc Cách sử dụng giới từ: in, on, at

Thảo luận trong 'Mua bán - Rao vặt khác' bắt đầu bởi leoelight, 21/9/17.

Chia sẻ trang này

 1. leoelight Member

  Tham gia:
  7/6/17
  Số bài viết:
  442
  Được thích:
  0
  Once in a while = đôi khi, thỉnh thoảng

  In no time at all = trong nháy mắt, một thoáng

  In the mean time = meanwhile = cùng lúc

  In the middle of (địa điểm)= ở giữa

  Xem thêm: Tiếng Anh Elight

  In the army/ airforce/ navy

  In + the + số thứ tự + row = hàng thứ...

  In the event that = trong trường hợp mà

  In case = để phòng khi, ngộ nhỡ

  Get/ be in touch/ contact with sb = liên lạc, tiếp xúc với ai

  On = trên bề mặt:

  On + thứ trong tuần/ ngày trong tháng

  On + a/the + phương tiện giao thông = trên chuyến/ đã lên chuyến...

  On + phố = địa chỉ... (Như B.E : in + phố)

  On the + số thứ tự + floor = ở tầng thứ...

  On time = vừa đúng giờ (bất chấp điều kiện bên ngoài, nghĩa mạnh hơn in time)

  On the corner of = ở góc phố (giữa hai phố)

  Chú ý:

  In the corner = ở góc trong

  At the corner = ở góc ngoài/ tại góc phố

  On the sidewalk = pavement = trên vỉa hè

  Chú ý:

  On the pavement: trên mặt đường nhựa

  Ex: Don’t brake quickly on the pavement or you can slice into another car.

  On the way to: trên đường đến >< on the way back to: trên đường trở về

  On the right/left

  On T.V/ on the radio

  On the phone/ telephone = gọi điện thoại, nói chuyện điện thoại

  On the phone = nhà có mắc điện thoại

  Xem thêm: cấu trúc thì tương lai đơn

  Ex: Are you on the phone?

  On the whole= nói chung, về đại thể

  On the other hand = tuy nhiên= however

  On the one hand = một mặt thì

  On the other hand = mặt khác thì

  Ex: On the one hand, we must learn the basic grammar, and on the other hand, we must combine it with listening comprehension.

  On sale = for sale = có bán, để bán

  At a discount = bán hạ giá

  On foot = đi bộ

  At = ở tại

  At + số nhà

  At + thời gian cụ thể

  At home/ school/ work

  At night/noon (at noon = at twelve = giữa trưa)

  Ex: She was invited to the party at noon, but she was 15 minutes late.

  At least = chí ít, tối thiểu >< at most = tối đa

  At once = ngay lập tức

  At present/ the moment = now

  Chú ý: 2 thành ngữ trên tương đương với presently nhưng presently sẽ khác nhau về nghĩa nếu nó đứng ở các vị trí khác nhau trong câu:

  Sentence + presently: ngay tức thì (Ex: She will be here presently/soon.)

  Presently + sentence (Afterward/ and then): ngay sau đó (Ex: Presently, I heard her leave the room.)

  S + to be + presently + Ving = at present/ at the moment (Ex: He is presently working toward his Ph.D degree.

  At times = đôi khi, thỉnh thoảng

  At first = thoạt đầu >< at last = cuối cùng

  At the beginning of / at the end of... = Ở đầu/ ở cuối (dùng cho thời gian và địa điểm).

  At + tên các ngày lễ : at Christmas, at Thanks Giving...

  Nhưng on + tên các ngày lễ + day = on Christmas day ...

  Trong dạng informal English, on trước các thứ trong tuần đôi khi bị lược bỏ: She is going to see her boss (on) Sunday morning.

  At/in/on thường được không dùng trong các thành ngữ chỉ thời gian khi có mặt: next, last, this, that, one, any, each, every, some, all

  At + địa điểm: at the center of the building

  At + những địa điểm lớn (khi xem nó như một nơi trung chuyển hoặc gặp gỡ)

  Ex: The plane stopped 1 hour at Washington D.C. Before continuing on to Atlanta.

  At + tên các toà nhà lớn (khi xem như 1 hành động sẽ xảy ra ở đó chứ không đề cập đến toà nhà)

  Ex: There is a good movie at the Center Theater.

  At + tên riêng các tổ chức: She works at Legal & General Insurence.

  At + tên riêng nơi các trường sở hoặc khu vực đại học

  Ex: She is studying at the London school of Economics.

  At + tên các hoạt động qui tụ thành nhóm: at a party/ lecture...

  Xem thêm: cách dùng thì quá khứ tiếp diễn
   
  Tags:
Đang tải...