Hà Nội Báo giá linh phụ kiện Nokia , vỏ , phím , sạc,pin,màn hình,cảm ứng,loa,dung,mic,bao da,ốp ....

Thảo luận trong 'Mua bán - Rao vặt khác' bắt đầu bởi hatungmobile, 16/3/14.

Chia sẻ trang này

 1. hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Số bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  HÀ TÙNG 313 phố vọng
  ( đúng ngã ba phố Vọng và Nguyễn An Ninh )

  Màn hình :
  6020: 120k
  7260: 120k
  6610: 70k
  6220: 70k
  3100:70k
  7210:70k
  6030:80k
  2626:80k
  2610:80k
  6500c:100k
  6131:150k
  7390:150k
  6288:140k
  6280:140k
  6270:140k
  6700s:130k
  6700c:140k
  6600:150k:70k
  6210 liền bo:70k
  6710s:200k
  6300/5310/3600s/6120c/7500/5320/7610s/3120c:100k
  6500s/6600s/6303/6720/E65/6110/6220c/5700/5610:110k
  6260/6630/6670/7610/6681/3230/N91:120k
  6070/6080/7360/6101/6085/6125/5200:90k
  6233/5300/E52/6234/7373/7370:110k
  7230:140k
  7210c/7310/7100s/7070/5220/N5000/5130/3610A/2700/2730/C2-01:100k
  6310 liền bo
  5500:250k
  5250:350k
  5530:380k
  3250:120k
  3110c/2690/3500c/2330/2680/2323:70k
  5230/5233/5800/X6/C6/C5-03/N97mini/C5-06:300k
  1560/2600c/2630/2760/1680:70k
  1661/1616/5030/1800/:70k
  1208/1209/1600/2310:80k
  3120/6100/6610/7250:70k
  C3-01/X3-02:120k
  C3/X2-01/E5:150k
  C1/X1/C1-02/C2/C1-01:60k
  C7:720k
  C2-03:200k
  X7:1600k
  E71/E72/E63:160k
  N97:410k
  N81/N76/N75/N93i:120k
  N70/N72/6680:120k
  N82/N78/N79/ N77/E52/E66/E75:120K
  N958Gb/N96:150K
  N95 = L1:280K , L2:140K
  N85/N86:170K
  N73:120K
  X3/X2/C5:120K
  1110i/1200:50k
  1202/1280 = L1:50k , L2:30k
  X2-02:130k
  N311:160K
  603:420K
  N610 = L1:410K , L2:400K
  N900:420K
  N300:150K
  N700:370K
  N8 = L1:550K , L2:440K
  E7 = L1:1700K , L2:530K
  N9:480K
  N305:180K
  VỎ NOKIA:
  nắp lưng lumia các loại:
  X: 260k
  X2: 130k
  XL: 250k
  1320: 120k
  1520: 240k
  N640XL: 80k
  N640: 80k
  N830:120k, loại 2: 80k
  N630: 80k
  N625: 80k
  N730: 80k
  N610: 200k
  N920:360k
  N620 đen: 260k, màu vàng, hồng: 300k
  N430: 140k
  N820: 260k
  N520: 60k
  N535: 80k
  N530: 150k loại 2: 100k
  N720: 260k
  N930: 120k
  N540: 100k
  N435: 100k
  N501: 120k


  C5-00 = L1:130K , L2:50K
  C3-00 = L1:120K , L2:70K
  X2-00(Vỏ có sương):70k
  X2-01 +Sương: 100k
  X2-01(MTNS):30k
  X3+phím :120k
  C2-05 :140k
  X3-00:70k
  X3-02 = L1 :170k , L2:120k
  X6-00 = L1:140k , L2 :100k
  C6-00:150k
  C6-01:250k
  C7 = L1:210k , L2:140k
  C2-03:150k
  C2-02:150k
  6110(MTNS):40k
  6110+sương :80k
  6170:50k
  6151(MTNS):40k
  6151+sương :60k
  6133:90k
  6210:30k
  8520+phím :40k
  6210c(MTNS):i
  6310i:80k
  6220:50k
  6220c:70k
  7020:150k
  7070:80k
  7100s(MTNS):50k
  7100s(+sương):120k
  7200:50k
  7210c:30k
  7260:50k
  7270:60k
  7230:100k
  7310c:30k
  7360:40k
  7370/7373:60k
  7390:150k
  X1-00/X1-01(MTNS):30k
  X1-01+sương :80k
  X1-00+sương:80k
  603:180k
  X2-02(MTNS):50k
  X2-02+sương :110k
  X2-05(MTNS):50k
  X2-05+sương: 110k
  6233(MTNS):40k
  6233+sương :50k
  6233+sương cafe:60k
  6230i:40k
  6260:70k
  6270(MTNS):40k
  6270+sương :60k
  6280(MTNS):40k
  6280+sương :80k
  6288(MTNS):40k
  6288+sương :60k
  6021:30k
  6020:30k
  6030:40k
  6060:60k
  6070:40k
  6120C: (MTNS) : 40K
  6120C (+ XƯƠNG) : 50K
  6080 : 40K
  6085 : 60K
  6101 : 60K
  6103 : 80K
  6111: 60K
  6124: 80K
  6125: 80K
  6131: 60K
  6111(+XƯƠNG) : 120K
  6124(+ PHÍM) : 100K
  6500C: 60K
  6500S:100K
  6655: 90K
  6600S: 120K
  6600: 40K
  6600F: 130K
  6600i : 160K
  6610i : 40K
  6610 : 40
  6630 : 70K
  6670 : 40K
  6680: 50K
  6681: 50K
  6700S : 140K
  7510 : 130K
  7500 (MTNS) : 40K
  7500 (+ XƯƠNG) : L1: 90K , L2 : 50K
  7610 : 40K
  7610S : 50K
  7710: 80K
  7900 : 100K
  6300 (MTNS) : 40K
  6300 (+ XƯƠNG) : L1 : 100K , L2 : 80K , L3 : 60K
  6303: 70K
  8800 SIROCO : 500K
  8800 A : 500K
  8800 SE : 500K
  8600 : 550K
  N8 = L1: 180K , L2 : 130K
  N9 : 160K
  N200 : 40K
  N202: 50K
  N302: 50K
  N300: 40K
  N500 : 100K
  N305: 150K
  N 800: 160K
  C1-00 (MTNS) : 20K
  C1-00 (+ XƯƠNG) : 40K
  C1-01 (MTNS) : 25K
  C1-01 (+ XƯƠNG) : 40K
  C1-02 (MTNS) : 30K
  C2-01 (MTNS) : 30K
  C2 -01 (+ XƯƠNG ) L1: 110K , L2 : 50K
  C2-00 (MTNS) : 30K
  C2-00 (+ XƯƠNG ): 100K
  C2-06 : 130K
  C3-01: 150K
  C5-03 , L1: 140K , L2 : 70K
  N77(MTNS):50K
  N77+Xương : 120k
  N79:70k
  N78:70k
  N76:80k
  N818Gb(MTNS):40k
  N81 8Gb+xương:100k
  N81(MTNS):40k
  N81+xương , L1:100k , L2:50k
  5200+XƯƠNG :60K
  5300+XƯƠNG:50K
  5250:180K
  5330+PHÍM :210K
  N82 , L1:120K , L2:70K
  N85+XƯƠNG:90K
  N86:110K
  5130(MTNS):30K
  5130+XƯƠNG , L1:100K , L2:50K
  N5000+XƯƠNG :50K
  5500+PHÍM:80K
  N5000(MTNS):40K
  5610(MTNS):35K
  5610+XƯƠNG:40K
  5320+XƯƠN:60K
  5220+XƯƠNG:60K
  N95(MTNS) L1:130K , L2:50K
  N95+XƯƠNG:80K
  N95 8Gb(MTNS) L1:130K , L2:50K
  N95 8Gb+XƯƠNG : 80K
  N93+PHÍM:230K
  N93(K PHÍM):200K
  N80:100K
  N97 MINI:120K
  N97:100K
  N91 8Gb:230K
  N91:200K
  N90:140K
  N93i:240K
  N700:180K
  N70L1:80K , L2:40K
  N72 L1:80K , L2:80K
  N71:100K
  N73(MTNS):40K
  N73+XƯƠNG:70K
  N75:160K
  N900+PHÍM:240K
  K PHÍM:200K
  E61:270K
  E61i:270
  E63:70
  E75:110K
  E66:100K
  E72 L1:180K , L2:120K
  E71 L1:130K , L2:90K
  E90(MTNS):100K
  E90+XƯƠNG:500K
  E51:80K
  E51+XƯƠNG:100K
  E5:140K
  E6:180K
  E65:50K
  E65+XƯƠNG:70K
  E50:100K
  E52:80K
  E60:100K
  3110C(MTNS):30K
  3110C+XƯƠNG:40K
  3120C(MTNS):30K
  3120C+XƯƠNG:40K
  3230:50K
  3230(MTNS):40K
  3600S/3610S(MTNS):40K
  3600S+XƯƠNG:80K
  3500(MTNS):30K
  3500+XƯƠNG:40K
  3220:30K
  3710F:180K
  3250:60K
  3610F:160K
  3720+XƯƠNG:130K
  6210S:90K
  6260S:140K
  6267:100K
  6234:60K
  6234+PHÍM:80K
  6710+PHÍM:150K
  6710:140K
  6708:130K
  6720:130K
  6730:80K
  6700C L1:180K , L2:120K
  5310(MTNS):30K
  5310+XƯƠNG L1:40K , L2:80K
  5700:50K
  N206:130K
  N311:140K
  5800 L1:120K , L2:80K
  5730 XƯƠNG:180K
  5030+PHÍM:60K
  5200(MTNS):20K
  5300(MTNS):20K
  5230/5233:70K
  5530:80K
  5630:90K
  9300+XƯƠNG:160K
  9300(MTNS):60K
  2700(MTNS) L1:90K , L2:30K
  2700+XƯƠNG L1:110K , L2: 40K
  2600C(MTNS):30K
  2600C+XƯƠNG:40K
  2610/2626:40K
  2630(MTNS):30K
  2630+XƯƠNG:40K
  2680:30K
  2710(MTNS):50K
  2710+XƯƠNG:130K
  2730(MTNS) L1:80K , L2:30K
  2730+XƯƠNG L1:110K , L2:50K
  2690(MTNS):30K
  2690+XƯƠNG:70K
  2320/2330/2323+PHÍM:40K
  2220:40K
  2310:30K
  2760:50K
  2660C+PHÍM:60K
  N100+PHÍM :30K
  101+PHÍM L1:30K , L2:15K
  1280+PHÍM L1:30K , L2:10K
  1110i+PHÍM L1:20K , L2:10K
  1650+PHÍM L1:30K , L2:15K
  1650+XƯƠNG:50K
  1800+PHÍM:40K
  1661+PHÍM+XƯƠNG:60K
  1208+PHÍM L1:30K , L2:15K
  12OO+PHÍM L1:20K , L2:10K
  1800+PHÍM:60K
  1202+PHÍM L1:25K , L2:10K
  1203+PHÍM:15K
  1616+PHÍM:40K
  112:40K
  110:40K
  100:20K
  1110i:20K
  1661:20K
  1661+XƯƠNG:30K
  1616:25
  1681+XƯƠNG:40K
  1209:25K
  1800:20K
  1200:30K
  1280:20K
  1202:20K
  BÀN PHÍM CHO MÁY NOKIA:
  X1-01:50K
  X2-00:50K
  X2-05:60K
  X2-02:60K
  X1-00:40K
  X6-00:30K
  X3-00:40K
  C1-01/C2-00:40K
  C1-02:25K
  C2-01:40K
  C2-06:50K
  C3-00 L1:60K , L2:40K
  C3-01 : 50K
  C5-00 : L1:60K , L2 : 50K
  3500 : 40K
  3600S : L1 : 50K ,L2: 40K , L3 : 25K
  3120C : 30K
  3610A :30K
  3250 : 30K
  3110C : 40K
  101 : 20K
  110 : 20K
  1208 : 20K
  1202 : 20K
  1110 i L1 : 15K , L2 : 10K
  1200 : 15K
  E75 TO : 80K
  E90 TO : 90K
  9300 TO : 70K
  9500 TO : 70K
  N 302 : 60K
  N 300 : 60K
  N200 : 50K
  N72 : L1: 60K , L2 : 25K
  N80 : 40K
  N86 : L1 : 50K , L2 : 40K
  N81 : 80K
  N900 : 60K
  N70 : L1: 40 , L2 : 30K
  N97 : 60K
  N97 MINI : 40K
  PHÍM NHẠC N76 : 20K
  N 78 : 35K
  N85 : 60K
  N79 : 40K
  N 96 : 60K
  N82 L1 : 60K , L2 : 30K
  N95 : 50K
  N91 : 50K
  N90 : 50K
  N73 : 40K
  N77 : 20K
  N76 : 50K
  N71 : 60K
  N93 i : 60K
  N 95 ( 8GB ): 50K
  N GATE : 20K
  5610 : 50K
  6124 : 40K
  6020 : 15K
  6555 : 40K
  PHÍM VOOLUM 5230 : 20K
  PHÍM NHẠC 5610 : 30K
  5230 : 60K
  5130 L1 : 40K , L2 : 25K
  5200 : 30K
  5630 : 60K
  5320 : 40K
  5800 : 30K
  5730 : 40K
  5220 : 35K
  5310 : 40K
  5700 : 40K
  5230 : 30K
  5300 : 30K
  N5000 : 40K
  6600 F : 60K
  6080 : 10K
  6030 : 15K
  603 : 60K
  7610 : L1 : 50K , L2 : 30K , L3 : 20K
  7210 : 10K
  7260 : L1: 40K , L2 : 20K
  7210 C : 40K
  7310C L1: 40K , L2 : 15K
  7610S : 40K
  7370 : L1 :50K , L2 : 25K
  7250 : 6K
  7360 : L1 : 25K , L2 : 10K
  N700: 60K
  7390 : 40K
  7270 : 30K
  7070: 50K
  6310:10K
  6288:40K
  6210:10K
  6220C :40k
  6267:40k
  6151:40k
  6210s:50k
  9500:40k
  9300 L1:40k , L2:30K
  6233L1:30K , L2:20K
  6280 L1:40K , L2:30K
  6270 L1:40K , L2:30K
  6260 L1:40K , L2:25K
  6220 L1:20K , L2:10K
  6230 L1:50K , L2:30K , L3:10K
  6230i L1:25K , L2:20K , L3:10K
  E52 L1:80K , L2:60K
  E75:40K
  E71 L1:80K , L2:40K
  E61:50K
  E90:50K
  E60 L1:40K , L2:30K
  E51 L1 :40K , L2:20K
  E63 L1:80K , L2:40K
  E50:30K
  E65:30K
  E66:40K
  E61i:100K
  6681/6680:30K
  E72 L1:80K , L2:50K
  E5:60K
  E6:60K
  6120C :30K
  6710S:60K
  6760:100K
  7510:60K
  8600:60K
  8210:10K
  8250:10K
  8800 :60K
  8800A :80K
  8800 siroco :80K
  7500 L1:80K , L2:40K , L3:20K
  7900 L1 :50K , L2:15K
  7100S :40K
  7200:25K
  7230:60K
  8310:6K
  2600 L1:20K , L2:10K
  2600C L1:40K , L2:20K
  2300:10K
  2310:15K
  2700 L1:60K , L2:40K , L3:10K
  2760 L1:25K , L2:15K
  2650;20K
  2730:40K
  2610/2625: L1:20K , L2:15K , L3:10K
  2100:8K
  2630:40K
  2680S L1:50K , L2:15K
  2690:40K
  1616 L1:30K , L2;20K , L3:10K
  1280 L1:20K , L2:10K
  1209 L1:25K , L2:10K
  1650 L1:20K , L2:10K
  1100:10K
  1680:10K
  1800:10K
  1661L1;30K , L2:15K , L3:10K
  1600 L1:20K , L2:10K
  3610:10k
  3510N :10k
  3315:10k
  3310:10k
  3230 L1:30K , L2:10K
  3120 L1;25K , L2:10K
  3510i L1:20K , L2:15K
  3220:10K
  3210:10K
  3200:10K
  3650:20K
  3660:20K
  3100:10K
  3030:100K
  3710:80K
  3720:60K
  6510:10K
  6610 L1:15K , L2:6K
  6070 L1:30K , L2:15K , L3:10K
  6630:25K
  6085:30K
  6170 L1:20K , L2:15K
  6111:30K
  6131:40K
  6101:40K
  6060:25K
  6100 L1:30K , L2:10K
  6103(CALL)
  6133:40K
  6303:40K
  6110:5OK
  6720:50K
  6670:30K
  6600:20K
  6600i:60K
  6500S:40K
  6500C: 30K
  6700C( VÀNG):60K , TRẮNG: 50K
  6125:30K
  6730:40K
  6300 L1:50K , L2:40K , L3:30K , L4:20K
  6600S L1:50K , L2:30K
  BL-5C (1100 / 1108 /1110 / 1111 / 1112 / 1116 / 1200 / 1208 / 1209 / 1255/ 1280/ 1315 / 1600 / 1616 / 1650 / 1680 / 1800 / 2600 / 2700 / 2710 / 3110C / 3120C / 2323...) :
  L1:100K
  L2: 80K
  L3:60K
  L4:50K
  L5: 30K
  BL-4C (1202 / 1661 / 2650 / 2690 / 3500C / 6088 / 6300/ 6100 .....):
  L1:100K
  L2: 80K
  L3:60K
  L4:50K
  L5: 30K
  BL - 5B (3220 / 3230/ 5070/ 5140/ 5300/ 5320/ 5500/ 6060/6070 / 6080/ 6120C/ 6121/ 6124/ N83 / N80/ N90 ...)
  L1:100K
  L2: 80K
  L3:60K
  L4:50K
  L5: 30K
  BL - 5CT (5220 / 6303 / 6730 / 6750 / C3-01 / C5-00 / C5-02 / C6-01 / C6-02...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL - 4CT (2720 / 3720 / 5310 / 5630 / 6600F / 6700S / 7210S/ 7210C / 7310C / X3 / X1-00....)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL -5 J ( 5228 / 5230 / 5233 / 5235/ 5800 / 5900/ C3/ N900/ X6/ X9/ X1...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL - 4B (1662 / 1682 / 2505 / 2630 / 2660 / 2760 / 3606/ 6111 / 7070/ 7088 / 7370/ 7373/ N76...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BP - 5M (5610 / 5611 / 5700/ 5710 /6110/ 6200 / 6220C / 6500S / 7390 / 8600 ...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL - 6P (6500C / 7900...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL -6X (8800/ 8860 / 8800siroco / N73i...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BP - 6M(3250 / 6151 / 6233 / 6234/ 6280 / 6288 / 6350 / 9300 / N73/ N77 / N93...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BP - 5L (7700 / 7710 / 9500 / E61 / E62 / N800 / N92...)
  130K
  BL -4D (E5 / E6 / E7 / N8 / N97 MINI...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL - 4J (C6 -00/ C6-01 ....)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL - 4S (1006 / 2680 / 3600S/ 3710 / 3711 / 6202 / 6208/ 7020 / 7100S / 7610C/ X3-02...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL -4U (3120C / 5250 / 5330 / 5530 / 5730 / 6212/ 6600S / 8800A / 8900/ E66 / E75...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL - 5U (8900 ):
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL - 6Q (6700C....)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BP - 4L( E71/ E63 / E72 / E52 / E6/ E61 / E73 / E90 / N97...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL -5 BT( 2608 / 2600C / 7510 / N75...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BP - 6MT( 6720/ E51 / N81 / N82...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL-5K (N85 / N86/ C7 ...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL -5F (6210S / 6260S/ 6290/ C5-01 / E65 / N93i / N95/ N96 / N98 / N99 / X5-00 / X5 -01...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  BL- 6F (6788 / N78/ N79 / N95 8Gb ...)
  L1: 130K
  L2:100K
  L3:50K
  MẶT KÍNH NOKIA
  N82 / N96: 30K
  N81/ N91/ 5610/ 6300/
  pin lumia:
  6EW (Lumina 900): 320k loaị 2: 200k
  BP-5H (Lumina 620) : 240k
  5T (Lumina 820) : 300k, loại 2: 140k
  5JW (Lumina 800): 270k, loại 2: 170k
  4w( N810, N820): 320k
  4Gw( n720, 920, 625): 380k
  1520: 390k
  N730( T5A): 260k
  N535, N830( L4A): 280k
  BL- 4GWA: 380k
  N925 loại 1: 380k, loại 2: 190k
  N630 loại 1: 170k, loại 2: 160k
  N630 DLC: 220k
  BN- 01( X): loại 1: 200k, loại 2: 160k
  BN- 01 DLC: 150k
  BN-02( XL): loại 1: 250k, loại 2: 100k
  BN- 02 DLC: 140k
  BV-5s( X2): loại 1: 220k, loại 2: 160k
  BV- 5s DLC: 150k
  BV-T5c( N640): loại 1: 220k, loại 2: 180k
  BV-T4B( N640 XL): 220k
  N430( BN-06): 140k
  N1320(4BWA): 230k
  N930(BV5QW): 260k

  5xw ( 1020): 380k

  N76: 15K
  E66 : 20K
  E71/ E72: 60K
  E72 Cafe : 70K
  E72 Bạc: 60K
  E63: 25K
  8800A/ 8800 siroco/ 8800 : 40K
  6700C : 60K
  5310: 15K
  J700: 30K
  8600: 25K
  K1: 15K
  V3:10K
  U600:20K
  U700:20K
  Q24/ Q230/ F73: 20K
  SẠC ĐIỆN THOẠI NOKIA
  Sạc 6101( chân kim) :
  L1 :50K , L2: 40K , L3:30K
  Sạc 6610( chân to)
  L1: 40K , L2: 15K
  Sạc 8600(chân micro usb)
  L1:60K , L2:30K
  LOA, MIC NOKIA, CHÂN SẠC
  Loa : 25K/ CÁI
  MIC E71/ E72.. :15K
  6300/ 2700/ 1200/ 1202...:10K
  Chân sạc : 10k
  BO PHÍM NOKIA
  6220 : 20K
  6610:20K
  6030:30K
  6600:40K
  6710:80K
  6220C:40K
  6720:60K
  6730:70K
  6230:25K
  6500S:40K
  6700C TRÊN : 70K
  DƯỚI :220K
  6500C :60K
  6120C :40K
  6233;60K
  5130:60K
  7310:40K
  7260:30K
  7360:30K
  7610:30K
  7210C: 50K
  5700(TRÊN):50K
  5220:50K
  5630:65K
  5800:40K
  5610:40K
  PHÍM OK 5700: 50K
  3230:40K
  3120C:20K
  2730:15K
  2700:15K
  C3-01:90K
  C1:25K
  C5:40K
  X3-02:90K
  X6:60K
  X2:130K
  E51:50K
  E52:60K
  E63:60K
  E71:60K
  E72:80K
  N70
  L1:75K
  L2:30K
  N73:70K
  N72:30K
  N81:40K
  N82 , L1:140K , L2:80K
  N86:180K
  N79 = L1:140K , L2:100K
  N78:220K
  N77:60K
  E6:90K
  3250: 90K
  3250(CAMERA):40K
  CÁP MÀN HÌNH NOKIA
  Cáp chân sạc 6500c : 200k
  X3:50K
  X6:25K
  E65:35K
  E75( liền bo phím dưới) : 100k
  E75 : 30K
  E66:90K
  N71:40K
  N81: L1:200K , L2:100K
  N95(2Gb): L1:160K , L2:100K
  N95(8Gb): L1:160K , L2:100K
  N96: L1:210K , L2:140K
  N76:60K
  N85:400K
  N86: L1:300K , L2:100K
  N79: L1:140K , L2:100K
  N97:320K
  C7:280K
  C6: L1(cơ trượt): 380k , L2(camera):350k , L3:270K
  8800:100K
  8800A :350K
  N80:40K
  C2-05:60K
  C2-02:130K
  C2-03:120K
  1200:15K
  2650(trơn):15k
  2650(tụ):40k
  2680:40k
  2220:40k
  2760 tụ:20k
  3250:60k
  3250 xoay:100k
  3600s:50k
  3610A:50K
  5300 TRƠN:10K
  5300 TỤ:15K
  5310 :35K
  5610:50K
  5700 xoay : L1:100K , L2:80K
  5700:60K
  5730(camera):300K
  5730(TO):100K
  5730(NHỎ):50K
  6710(CAMERA):400k
  6060(trơn):15k
  tụ :35k
  6085:20k
  6101 trơn:25k
  6710s:130k
  6101 tụ:40k
  6111:25k
  6131:30k
  6170 trơn:15k
  tụ:30k
  6260 trơn:15k
  tụ:60k
  7100s:50k
  7200:25k
  7270:20k
  7280:60k
  7370 tụ:60k
  7650 tụ:25k
  7610s:50k
  8600:100k
  7230:50k
  C2-05:60K
  6555:40K
  5530 L0A:80K
  6700S:120K
  6210S:80K
  6270 TRƠN: 15K
  TỤ:25K
  6280:50K
  6288:50K
  6500S:50K
  6265:40K
  6110:30K
  ỐP LƯNG, BAO DA BẢO VỆ CHO CÁC MÁY NOKIA
  ỐP LƯỚI THƯỜNG : 10K/ CÁI
  ( E71/ E72 / 1202/ 1200/ 3110C/ C5/ C7 / N8/ 1208 / 6303/ 6300 / 5800 / 5233/ .....)
  ỐP SẦN : 40K / CÁI
  ( E71/ E72 / 1202/ 1200/ 3110C/ C5/ C7 / N8/ 1208 / 6303/ 6300 / 5800 / 5233/ .....)
  ỐP SILICON THƯỜNG : 10K/ CÁI
  ( E71/ E72 / 1202/ 1200/ 3110C/ C5/ C7 / N8/ 1208 / 6303/ 6300 / 5800 / 5233/ .....)
  ỐP SILICON CAPDASE : 40K/ CÁI
  ( N920 / N720/ N520 / N710 / E71/ E72 / 1202/ 1200/ 3110C/ C5/ C7 / N8/ 1208 / 6303/ 6300 / 5800 / 5233/ .....)
  ỐP LƯỚI MÀU : 30K/ CÁI
  ( E71/ E72 / 1202/ 1200/ 3110C/ C5/ C7 / N8/ 1208 / 6303/ 6300 / 5800 / 5233/ .....)
  ỐP SGP : 60K/ CÁI
  ( N8/ N610/ N710/ N920/ C5-03 / ......)
  BAO CẦM TAY CÁC LOẠI XỊN: 60K/ CÁI
  GẬP MỞ CÁC LOẠI :
  E72/ C3 : 50K
  E71 :70K
  X3/ X6/ 5800: 60K
  520: 60K
  ỐP KINGPAD : 150K
  ( N8 / N9/ C3-04/ C6-01/ E71...)
  ỐP ROCK:60K
  N8/ E71/ E72 / X8/ E7...
  SẠC Ô TÔ NOKIA
  Sạc cho các loại chân phổ biến như chân kim, chân to, chân micro usb :
  L1: 40K
  L2: 10K
  Xem BẢN ĐỒ , MAP
  Hà Tùng 313 phố vọng chuyên cung cấp linh phụ kiện của tất cả các hãng : Apple , Samsung , LG , HTC, SKY , Sony , Nokia , BB, lenovo ...
  Quý khách có nhu cầu qua trực tiếp tại cửa hàng lựa chọn hoặc call để được báo chi tiết
  Báo giá linh phụ kiện Apple > http://muare.vn/threads/57/24597/
  Báo giá linh phụ kiện Nokia > http://muare.vn/threads/57/318130/
  Linh phụ kiện SKY > http://muare.vn/threads/57/2379560/
  Linh phụ kiện Blackbery > http://muare.vn/threads/57/2387404/
  Chuyên linh phụ kiện Sony > http://muare.vn/threads/57/2394320/
  Chuyên linh phụ kiện HTC > http://muare.vn/threads/57/2394330/
  LG chuyên linh phụ kiện LG > http://muare.vn/threads/57/2394341/
  Motorola đủ loại linh phụ kiện > http://muare.vn/threads/57/2394353/
  Linh phụ kiện Samsung > http://muare.vn/threads/57/2394358/
  ốp , bao da , bao gập mở giá siêu rẻ > http://muare.vn/threads/57/2337905/
  Tai nghe dây và tai bluetooth > http://muare.vn/threads/35/118392/
  Linh phụ kiện máy tính - laptop > http://muare.vn/threads/64/151308/
  Sạc du lịch , sạc tích điện dự phòng > http://muare.vn/threads/57/2532717/
  TK Vietcombank Chi nhánh Hà nội
  Số TK : 0021000847918
  Chủ TK : Nguyễn thu Hà
  TK NHNN&PTNT Chi nhánh nam Hà nội
  Số TK : 1460205059536
  Chủ TK : Nguyễn thu Hà
  Quý khách chuyển tiền mua hàng song báo số ĐT : 0913070846
  Địa chỉ : 313 phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà nội

  ĐT : 0436283974-36284751

  YH : hatung_mobile
   
  Sửa lần cuối: 13/5/16
 2. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  Chuyên cung cấp linh phụ kiện điện thoại các loại
  vỏ - phím - sạc - pin - màn hình - cảm ứng - ốp - bao da .....
  ĐC : 313 phố Vọng - Hà Nội
  ĐT : 043 7678216 - 043 6284751
   
 3. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  Chuyên cung cấp linh phụ kiện điện thoại các loại
  vỏ - phím - sạc - pin - màn hình - cảm ứng - ốp - bao da .....
  ĐC : 313 phố Vọng - Hà Nội
  ĐT : 043 7678216 - 043 6284751
   
 4. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  Địa chỉ : 313 phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà nội

  ĐT : 0436283974-36284751

  YH : hatung_mobile
   
 5. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  Địa chỉ : 313 phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà nội

  ĐT : 0436283974-36284751

  YH : hatung_mobile
   
 6. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  Địa chỉ : 313 phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà nội

  ĐT : 0436283974-36284751

  YH : hatung_mobile
   
 7. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  Chuyên cung cấp linh phụ kiện điện thoại các loại
  vỏ - phím - sạc - pin - màn hình - cảm ứng - ốp - bao da .....
  ĐC : 313 phố Vọng - Hà Nội
  ĐT : 043 7678216 - 043 6284751
   
 8. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  Chuyên cung cấp linh phụ kiện điện thoại các loại
  vỏ - phím - sạc - pin - màn hình - cảm ứng - ốp - bao da .....
  ĐC : 313 phố Vọng - Hà Nội
  ĐT : 043 7678216 - 043 6284751
   
 9. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  Chuyên cung cấp linh phụ kiện điện thoại các loại
  vỏ - phím - sạc - pin - màn hình - cảm ứng - ốp - bao da .....
  ĐC : 313 phố Vọng - Hà Nội
  ĐT : 043 7678216 - 043 6284751
   
 10. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  Chuyên cung cấp linh phụ kiện điện thoại các loại
  vỏ - phím - sạc - pin - màn hình - cảm ứng - ốp - bao da .....
  ĐC : 313 phố Vọng - Hà Nội
  ĐT : 043 7678216 - 043 6284751
   
 11. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  Địa chỉ : 313 phố Vọng - Hà nội
  ĐT : 0436283974-36284751
  YH : hatung_mobile
   
 12. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  Chuyên cung cấp linh phụ kiện điện thoại các loại
  vỏ - phím - sạc - pin - màn hình - cảm ứng - ốp - bao da .....
  ĐC : 313 phố Vọng - Hà Nội
  ĐT : 043 7678216 - 043 6284751
   
 13. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  Chuyên cung cấp linh phụ kiện điện thoại các loại
  vỏ - phím - sạc - pin - màn hình - cảm ứng - ốp - bao da .....
  ĐC : 313 phố Vọng - Hà Nội
  ĐT : 043 7678216 - 043 6284751
   
 14. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  Địa chỉ : 313 phố Vọng - Hà nội
  ĐT : 0436283974-36284751

  YH : hatung_mobile
   
 15. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  Chuyên cung cấp linh phụ kiện điện thoại các loại
  vỏ - phím - sạc - pin - màn hình - cảm ứng - ốp - bao da .....
  ĐC : 313 phố Vọng - Hà Nội
  ĐT : 043 7678216 - 043 6284751
   
 16. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  chuyên cung cấp linh phụ kiện điện thoại
  đc : 313 phố vọng - HBT - HN
  đt : 0436283974 - 0436284751
   
 17. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  Chuyên cung cấp linh phụ kiện điện thoại các loại
  vỏ - phím - sạc - pin - màn hình - cảm ứng - ốp - bao da .....
  ĐC : 313 phố Vọng - Hà Nội
  ĐT : 043 7678216 - 043 6284751
   
 18. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  Địa chỉ : 313 phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà nội

  ĐT : 0436283974-36284751

  YH : hatung_mobile
   
 19. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3
  Địa chỉ : 313 phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà nội

  ĐT : 0436283974-36284751

  YH : hatung_mobile
   
 20. hatungmobile

  hatungmobile Active Member

  Tham gia:
  24/7/13
  Bài viết:
  4.202
  Được thích:
  3

  Địa chỉ : 313 phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà nội


  ĐT : 0436283974-36284751

  YH : hatung_mobile
   
Đang tải...