Contact X - Công cụ tiện ích cho danh bạ trên BB10 1.1.0.13

Contact X - Công cụ tiện ích cho danh bạ trên BB10


 1. viethungyp
  Contact X - Công cụ tiện ích cho danh bạ cho BB10 do Viet Hop Software phát trển. Ứng dụng được phát triển với hy vọng giúp người dùng giải quyết vấn đề "danh bạ trùng lắp" mà rất nhiều người đang mắc phải trên hầu hết các dòng smartphone. Contact X lựa chọn chuẩn tập tin VCF để có thể bảo đảm lượng thông tin được export/ import giữa các dòng máy và các công cụ phổ biến cho Google Contacts và Outlook mà rất nhiều người dùng đang sử dụng để quản lý danh bạ của mình, với mục đích để nó có thể tương tác tốt với BB10.

  Contact X làm việc với danh bạ local (danh bạ trên máy), SIM Contacts và danh bạ được đồng bộ xuống máy qua mail.

Recent Reviews

 1. thienth
  thienth
  5/5,
  Phiên bản: 1.1.0.13
  oki
Đang tải...