Camera with Face Detection 10.200.1.50

Camera trích từ bản OS 10.2.1.1259 hỗ trợ tính năng Face Detection (rò tìm khuôn mặt)


  1. vnbb
    Do bản Camera trên OS mới 10.2.1.1925 không có tính năng Face Detection (tự dò tìm khuôn mặt) nên mọi người tải bản này về sideload vào nhé.
    blavkatokute, kebono, han_phong1 người nữa thích bài này.
Đang tải...