Blackberry Z30 10.3.0.1052

Hệ điều hành dành cho Blackberry Z30


  1. Leaked - Autoloader_Z30_STA100_OS10.3.0.1052

    viethungyp
    Mặc dù đây chỉ là bản rò rỉ nhưng những gì mà bản OS này mang lại cho người dùng thật là tuyệt. Chỉ gói gọn trong 2 từ: Lột xác.

    Chi tiết tham khảo tại đây
Return to update list...
Đang tải...