BlackBerry 10 Desktop Software cho Windows 1.2.0.52

Công cụ quản lý BB10 trên máy tính


 1. Update v1.2.0.52

  viethungyp
  Cập nhật phiên bản v1.2.0.52
 2. Update v1.1.0.21

  viethungyp
 3. Cập nhật phiên bản v1.2.3.56

  viethungyp
  Bổ sung BlackBerry Blend
Đang tải...