Amazon Kindle 2.0.0.1

Amazon Kindle for BlackBerry 10


 1. vnbb
  Đây là phiên bản chính thức của Amazon trên BlackBerry World, mặc dù vẫn là bản cho Android port sang nhưng đã được chỉnh sửa để tương thích tốt với BlackBerry 10.

Recent Reviews

 1. Trần Công Đoan
  Trần Công Đoan
  3/5,
  Phiên bản: 2.0.0.1
  good
Đang tải...