namduongsteel's Recent Activity

 1. namduongsteel đã đăng chủ đề mới.

  TP.HCM Thép hộp vuông 300x300 dày 3,2ly, 4ly, 4,5ly, 6ly, 9ly, 12ly – Thép Nam Dương

  Thép hộp vuông 300x300x3,2x6000mm Thép hộp vuông 300x300x4x6000mm Thép hộp vuông 300x300x4,5x6000mm Thép hộp vuông 300x300x6x6000mm Thép hộp vuông 300x300x9x6000mm Thép hộp vuông 300x300x12x6000mm Tiêu chuẩn: SS400, CT3 Xuất xứ: Nhật Bản,...

  Diễn đàn: Mua bán - Rao vặt khác

  12/9/19 lúc 15:26
 2. namduongsteel đã đăng chủ đề mới.

  TP.HCM Thép hộp vuông 250x250 dày 3,2ly, 4ly, 4,5ly, 6ly, 9ly, 12ly – Thép Nam Dương

  Thép hộp vuông 250x250x3,2x6000mm Thép hộp vuông 250x250x4x6000mm Thép hộp vuông 250x250x4,5x6000mm Thép hộp vuông 250x250x6x6000mm Thép hộp vuông 250x250x9x6000mm Thép hộp vuông 250x250x12x6000mm Tiêu chuẩn: SS400, CT3 Xuất xứ: Nhật Bản,...

  Diễn đàn: Mua bán - Rao vặt khác

  12/9/19 lúc 15:25
 3. namduongsteel đã đăng chủ đề mới.

  TP.HCM Thép hộp vuông 200x200 dày 3,2ly, 4ly, 4,5ly, 6ly, 9ly, 12ly – Thép Nam Dương

  Thép hộp vuông 200x200x3,2x6000mm Thép hộp vuông 200x200x4x6000mm Thép hộp vuông 200x200x4,5x6000mm Thép hộp vuông 200x200x6x6000mm Thép hộp vuông 200x200x9x6000mm Thép hộp vuông 200x200 x12x6000mm ộp Tiêu chuẩn: SS400, CT3 Xuất xứ: Nhật...

  Diễn đàn: Mua bán - Rao vặt khác

  12/9/19 lúc 15:23
 4. namduongsteel đã đăng chủ đề mới.

  TP.HCM Thép ống đúc phi 133 x 4ly, 5ly, 6ly, 159 x 4ly, 5ly, 6ly, 219 x 6ly, 7ly, 8ly, 273 x 6ly, 7y, 8ly

  Thép ống đúc phi 133 x 4 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 133 x 5 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 133 x 6 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 159 x 4 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 159 x 5 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi...

  Diễn đàn: Mua bán - Rao vặt khác

  12/9/19 lúc 15:21
 5. namduongsteel đã đăng chủ đề mới.

  TP.HCM Thép ống đúc phi 89 x 4ly, 5ly, 6ly, 108 x 4ly, 5ly, 8ly, 114 x 4ly, 5ly, 6ly, 8ly

  Thép ống đúc phi 89 x 4 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 89 x 5 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 89 x 6 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 108 x 4 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 108 x 5 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi...

  Diễn đàn: Mua bán - Rao vặt khác

  12/9/19 lúc 15:14
 6. namduongsteel đã đăng chủ đề mới.

  TP.HCM Thép ống đúc phi 140 x 31ly, 140 x 32ly, 140 x 20ly, 102 x 25ly, 178 x 18ly, 108 x 10ly, 232 x 17ly

  Thép ống đúc phi 140 x 31 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 140 x 32 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 140 x 20 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 102 x 25 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 178 x 18 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống...

  Diễn đàn: Mua bán - Rao vặt khác

  12/9/19 lúc 15:13
 7. namduongsteel đã đăng chủ đề mới.

  Đà Nẵng Thép ống đúc phi 236 x 15ly, 108 x 27ly, 108 x 10ly, 121 x 34ly, 127 x 30ly, 127 x 33ly, 127 x 20ly,

  Thép ống đúc phi 236 x 15 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 108 x 27 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 108 x 10 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 121 x 34 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 127 x 30 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống...

  Diễn đàn: Mua bán - Rao vặt khác

  12/9/19 lúc 15:13
 8. namduongsteel đã đăng chủ đề mới.

  TP.HCM Thép ống đúc phi 65 x 12ly, 48 x 15ly, 51 x 3.5ly, 57 x 7ly, 54 x 7ly, 70 x 10ly, 70 x 18ly, 70 x 14

  Thép ống đúc phi 65 x 12 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 48 x 15 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 51 x 3.5 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 57 x 7 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 54 x 7 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi...

  Diễn đàn: Mua bán - Rao vặt khác

  12/9/19 lúc 15:12
 9. namduongsteel đã đăng chủ đề mới.

  TP.HCM Thép ống đúc phi 168 x 14ly, 15ly, 15.5ly, 16ly, 17ly, 18ly, 219 x 18ly, 19ly, 20ly, 22ly, 24ly, 25l

  Thép ống đúc phi 168 x 14 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 168 x 15 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 168 x 15.5 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 168 x 16 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 168 x 17 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống...

  Diễn đàn: Mua bán - Rao vặt khác

  11/9/19 lúc 17:36
 10. namduongsteel đã đăng chủ đề mới.

  TP.HCM Thép ống đúc phi 273 x 18ly, 19ly, 20ly, 21ly, 22ly, 23ly, 24ly, 25ly, 26ly, 27ly, 28ly

  Thép ống đúc phi 273 x 18 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 273 x 19 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 273 x 20 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 273 x 21 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 273 x 22 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống...

  Diễn đàn: Mua bán - Rao vặt khác

  11/9/19 lúc 17:27
 11. namduongsteel đã đăng chủ đề mới.

  TP.HCM Thép ống đúc phi 325 x 21ly, 22ly, 23ly, 24ly, 25ly, 26ly, 27ly, 28ly, 29ly, 30ly, 31ly, 32ly, 33ly

  Thép ống đúc phi 325 x 21 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 325 x 22 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 325 x 23 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 325 x 24 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 325 x 25 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống...

  Diễn đàn: Mua bán - Rao vặt khác

  11/9/19 lúc 17:27
 12. namduongsteel đã đăng chủ đề mới.

  TP.HCM Thép ống đúc phi 355 x 24ly, 25ly, 26ly, 27ly, 28ly, 29ly, 30ly, 31ly, 32ly, 33ly, 34ly, 35ly, 36ly

  Thép ống đúc phi 355 x 24 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 355 x 25 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 355 x 26 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 355 x 27 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống đúc phi 355 x 28 x (6000 ̴ 12000)mm Thép ống...

  Diễn đàn: Mua bán - Rao vặt khác

  11/9/19 lúc 17:26
 13. namduongsteel đã đăng chủ đề mới.

  TP.HCM Thép góc Nhà Bè V40x5,V50x6,V63x6,V65x6,V70x7,V75x6

  Thép góc V25x25x3x6000mm Thép góc V30x30x3x6000mm Thép góc V40x40x3x6000mm Thép góc V40x40x4x6000mm Thép góc V40x40x5x6000mm Thép góc V50x50x3x6000mm Thép góc V50x50x4x6000mm Thép góc V50x50x5x6000mm Thép góc V50x50x6x6000mm Thép góc...

  Diễn đàn: Mua bán - Rao vặt khác

  11/9/19 lúc 17:25
 14. namduongsteel đã đăng chủ đề mới.

  TP.HCM Thép đúc phi 406 x 26ly, 27ly, 28ly, 29ly, 30ly, 31ly, 32ly, 33ly, 34ly, 35ly, 36ly, 37ly, 38ly, 39l

  Thép đúc phi 406 x 26 x (6000 ̴ 12000)mm Thép đúc phi 406 x 27 x (6000 ̴ 12000)mm Thép đúc phi 406 x 28 x (6000 ̴ 12000)mm Thép đúc phi 406 x 29 x (6000 ̴ 12000)mm Thép đúc phi 406 x 30 x (6000 ̴ 12000)mm Thép đúc phi 406 x 31 x (6000 ̴...

  Diễn đàn: Mua bán - Rao vặt khác

  11/9/19 lúc 16:38
 15. namduongsteel đã đăng chủ đề mới.

  TP.HCM Thép đúc phi 60x7ly, 8ly, 70x8ly, 10ly, 76x10ly, 95x9.5ly, 12ly, 121x5ly, 6ly, 159x10ly, 203x12ly, 1

  Thép đúc phi 60 x 7 x (6000 ̴ 12000)mm Thép đúc phi 60 x 8 x (6000 ̴ 12000)mm Thép đúc phi 70 x 8 x (6000 ̴ 12000)mm Thép đúc phi 70 x 10 x (6000 ̴ 12000)mm Thép đúc phi 76 x 10 x (6000 ̴ 12000)mm Thép đúc phi 95 x 9.5 x (6000 ̴...

  Diễn đàn: Mua bán - Rao vặt khác

  11/9/19 lúc 16:36
Đang tải...