Lấy code unlock BB10 - All Blackberry new mep/security - Playbook 4G trong 10 giây

Thảo luận trong 'Mua bán - Rao vặt BlackBerry' bắt đầu bởi Luckyman6886, 14/5/13.

Chia sẻ trang này

  1. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới: đã lấy code unlock được của BB Z10 với các PRD sau:
    BB Q10 Vodafone UK
     
  2. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới: đã lấy code unlock được của BB Z10 với các PRD sau:
    BB Q10: Vodafone UK
     
  3. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới: đã lấy code unlock được của BB Z10 với các PRD sau:
    BB Q10: Orange UK
     
  4. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới: đã lấy code unlock được của BB Z10 với các PRD sau:
    BB Q10: Orange UK
     
  5. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới: đã lấy code unlock được của BB Z10 với các PRD sau:
    BB Q10: Orange UK
     
  6. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới:
    1. Bắt đầu ship hàng Blackberry Q10 Tmobile US và Q10 AT&T. Anh chị em có nhu cầu xin liên lạc theo chữ ký nhé.
    2. Đã lấy code unlock được của BB Z10 với các PRD sau:
    BB Q10: O2 UK
     
  7. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới:
    1. Bắt đầu ship hàng Blackberry Q10 Tmobile US và Q10 AT&T. Anh chị em có nhu cầu xin liên lạc theo chữ ký nhé.
    2. Đã lấy code unlock được của BB Z10 với các PRD sau:
    BB Q10: O2 UK
     
  8. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới:
    1. Bắt đầu ship hàng Blackberry Q10 Tmobile US và Q10 AT&T. Anh chị em có nhu cầu xin liên lạc theo chữ ký nhé.
    2. Đã lấy code unlock được của BB Z10 với các PRD sau:
    BB Q10: O2 UK
     
  9. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới:
    1. Bắt đầu ship hàng Blackberry Q10 Tmobile US và Q10 AT&T. Anh chị em có nhu cầu xin liên lạc theo chữ ký nhé.
    2. Đã lấy code unlock được của BB Z10 với các PRD sau:
    BB Q10: O2 UK
     
  10. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới:
    1. Bắt đầu ship hàng Blackberry Q10 Tmobile US và Q10 AT&T. Anh chị em có nhu cầu xin liên lạc theo chữ ký nhé.

    2. Đã lấy code unlock được của BB Z10 với các PRD sau:
    BB Q10: O2 UK
     
  11. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới:
    1. Bắt đầu ship hàng Blackberry Q10 Tmobile US và Q10 AT&T. Anh chị em có nhu cầu xin liên lạc theo chữ ký nhé.
    2. Đã lấy code unlock được của BB Z10 với các PRD sau:
    BB Q10: O2 UK
     
  12. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới: đã lấy code unlock được của BB Q10 với các PRD sau:

    BB Q10: PRD 53241-001
     
  13. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới:
    1. Bắt đầu ship hàng Blackberry Q10 Tmobile US và Q10 AT&T. Anh chị em có nhu cầu xin liên lạc theo chữ ký nhé.
    2. Đã lấy code unlock được của BB Z10 với các PRD sau:
    BB Q10: O2 UK
     
  14. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới:
    1. Bắt đầu ship hàng Blackberry Q10 Tmobile US và Q10 AT&T. Anh chị em có nhu cầu xin liên lạc theo chữ ký nhé.
    2. Đã lấy code unlock được của BB Z10 với các PRD sau:
    BB Q10: O2 UK
     
  15. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới: đã lấy code unlock được của BB Q10 với các PRD sau:
    BB Q10: PRD 53241-001
     
  16. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới: đã lấy code unlock được của BB Q10 với các PRD sau:
    BB Q10 - Z10 Optus (Australia)
     
  17. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới: đã lấy code unlock được của BB Q10 với các PRD sau:
    BB Q10 - Z10 Optus (Australia)
     
  18. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới: đã lấy code unlock được của BB Q10 với các PRD sau:
    BB Q10 - Z10 Optus (Australia)
     
  19. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới:

    1. Kính báo ACE, lô hàng mới đã về 01 em Bold 9900 Rogers used (Còn đẹp) - máy đủ phụ kiện, còn box đi theo máy

    Anh chị em có nhu cầu xin liên lạc theo chữ ký nhé - Holine: 0903223117
     
  20. Luckyman6886

    Luckyman6886 Well-Known Member

    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    2.192
    Được thích:
    89
    BB Model:
    8700
    Cập nhật thông tin mới:

    1. Kính báo ACE, lô hàng mới đã về 01 em Bold 9900 Rogers used (Còn đẹp) - máy đủ phụ kiện, còn box đi theo máy


    Anh chị em có nhu cầu xin liên lạc theo chữ ký nhé - Holine: 0903223117
     
Đang tải...