Toàn quốc Ha_TM68:BB PRIV / Passport/Q5/Q10/Z10/Z3/ 9xxx-Unlock Blackberry

Thảo luận trong 'Mua bán - Rao vặt BlackBerry' bắt đầu bởi Luckyman6886, 14/2/14.

Chia sẻ trang này

 1. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Well-Known Member
  Cậpnhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0.
  13/08/2016
  15h đã cài cho 4 máy Samsung note 5 chạy ok
  17h đã cài cho 03 máy LG, HTC và S6 chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 70 máy
   
 2. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Cậpnhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0.
  14/08/2016
  15h đã cài cho 3 máy Samsung note 5 chạy ok
  17h đã cài cho 03 máy LG, HTC và S6 chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 76 máy
   
 3. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Cậpnhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0.
  15/08/2016
  15h đã cài cho 3 máy Samsung note 5 chạy ok
  17h đã cài cho 03 máy LG, HTC và S6 chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 81 máy
   
 4. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Cậpnhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0.
  16/08/2016
  10h đã cài cho 2 máy Samsung note 4chạy ok
  17h đã cài cho 03 máy LG, HTC và S6 chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 86 máy
   
 5. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Cậpnhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0.
  17/08/2016
  10h đã cài cho 2 máy Samsung note 4chạy ok
  17h đã cài cho 02 máy LG, HTC và chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 90 máy
   
 6. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Cậpnhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0.
  18/08/2016
  10h đã cài cho 2 máy Samsung note 4chạy ok
  17h đã cài cho 03 máy LG, HTC và chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 95 máy
   
 7. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Cậpnhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0.
  18/08/2016
  10h đã cài cho 2 máy Samsung note 4chạy ok
  17h đã cài cho 03 máy LG, HTC và chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 95 máy
   
 8. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Cậpnhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0.
  19/08/2016
  10h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 4chạy ok
  17h đã cài cho 03 máy LG, HTC và chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 100 máy
   
 9. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Cậpnhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0.
  20/08/2016
  10h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7 chạy ok
  17h đã cài cho 03 máy LG, HTC và chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 105 máy
   
 10. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Cậpnhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0.
  21/08/2016
  10h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7 chạy ok
  17h đã cài cho 03 máy LG, HTC và chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 110 máy
   
 11. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Cậpnhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  22/08/2016
  10h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7 chạy ok
  17h đã cài cho 03 máy LG, HTC và chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 115 máy
   
 12. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Cập nhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  23/08/2016
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7 chạy ok
  18h đã cài cho 03 máy LG, HTC và chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 120 máy
   
 13. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Cập nhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  24/08/2016
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7 chạy ok
  18h đã cài cho 03 máy LG, HTCvà chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 125 máy
   
 14. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Cập nhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  27/08/2016
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7 chạy ok
  18h đã cài cho 03 máy LG, HTCvà chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 130 máy
   
 15. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Cập nhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  28/08/2016
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 75chạy ok
  18h đã cài cho 03 máy LG, HTCvà chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 135 máy
   
 16. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Cập nhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  29/08/2016
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 75chạy ok
  18h đã cài cho 03 máy LG, HTCvà chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 140 máy
   
 17. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  29/08/2016
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7chạy ok
  18h đã cài cho 03 máy LG, HTCvà chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 145 máy
   
 18. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  01/09/2016
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7chạy ok
  18h đã cài cho 03 máy LG, HTCvà chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 160 máy

  Gửi từ mobile
   
 19. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Cập nhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  02/09/2016
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 75chạy ok
  18h đã cài cho 03 máy LG, HTCvà chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 175 máy
   
 20. Luckyman6886

  Luckyman6886 Well-Known Member

  Tham gia:
  2/3/12
  Bài viết:
  2.208
  Được thích:
  89
  BB Model:
  8700
  Cập nhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  03/09/2016
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7 chạy ok
  18h đã cài cho 03 máy LG, HTCvà chạy OK. Tổng số máy đã cài lên 180 máy
   
Đang tải...