Toàn quốc Cách biến đổi danh từ tiếng Anh chỉ giới tính

Thảo luận trong 'Mua bán - Rao vặt khác' bắt đầu bởi leoelight, 13/8/17.

Chia sẻ trang này

 1. leoelight Member

  Tham gia:
  7/6/17
  Số bài viết:
  443
  Được thích:
  0
  Sau đây chúng ta sẽ học cách biến đổi danh từ tiếng Anh chỉ giới tính nhé. Đây là bài học hữu ích cho bạn khi học tiếng Anh.

  Xem thêm: cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn

  1. Thêm “ess” sau danh từ chỉ giống đực

  - Giữ nguyên không thay đổi:

  Author /ˈɔːθə/ nam tác giả – authoress /ˈɔːθərɛs/ nữ tác giả

  Baron /ˈber.Ən/ ông nam tước – baroness /ˈber.Ən.Es/ bà nam tước

  God /ɡɒd/ chúa, thần – goddess /ˈɡɒdɪs/ nữ chúa, nữ thần

  Lion /ˈlʌɪən/ con sư tử đực – lioness /ˈlʌɪənɛs/ con sư tử cái

  - Bỏ nguyên âm của vần cuối cùng:

  Actor /ˈaktə/ nam diễn viên – actress /ˈaktrɪs/ nữ diễn viên

  Conductor nam nhân viên thu vé xe buýt – conductress nữ nhân viên thu vé xe buýt

  Abbot /ˈabət/ ông tu viện trưởng – abbess /ˈabɛs/ bà tu viện trưởng

  Director /dɪˈrɛktə/ nam giám đốc – directress /dɪˈrɛktrɪs/ nữ giám đốc

  Emperor /ˈɛmp(ə)rə/ hoàng đế – empress /ˈɛmprɪs/ hoàng hậu

  Murderer /ˈməːd(ə)rə(r)/ nam sát nhân – murderess /ˈməːdərɛs/ nữ sát nhân

  Negro /ˈniːɡrəʊ/ người nam da đen – negress /ˈniːɡrɪs/ người nữ da đen

  Hunter /ˈhʌntə/ nam thợ săn – huntress /ˈhʌntrɪs/ nữ thợ săn

  Tiger /ˈtʌɪɡə/ con cọp đực – tigress /ˈtʌɪɡrɪs/ con cọp cái

  Xem thêm:công thức thì tương lai đơn

  2. Thêm từ

  - Cho người và vật: thêm male ( giống đực) và female (giống cái) + Noun

  Male giraffe /meɪl/ /dʒɪˈrɑːf/ hươu cao cổ đực – Female giraft /ˈfiː.Meɪl/ /dʒɪˈrɑːf/ hươu cao cổ cái

  - Cho người: thêm man , maid , woman, gentleman, lady, boy, girl + Noun

  Man teacher /mæn/ /ˈtiː.Tʃər/ thầy giáo – woman teacher /ˈwʊm.Ən/ /ˈtiː.Tʃər/ cô giáo

  Gentleman-teacher /ˈdʒen.Təl.Mən/ /ˈtiː.Tʃər/ quý thầy giáo – lady-teacher /ˈleɪ.Di/ /ˈtiː.Tʃər//ˈtiː.Tʃər/ quý cô giáo

  Baby boy /ˈbeɪ.Bi/ /bɔɪ/ bé trai – baby girl /ˈbeɪ.Bi/ /ɡɜːl/bé gái

  Man worker /mæn/ /ˈwɜː.Kər/ nam công nhân – woman worker /ˈwʊm.Ən/ /ˈwɜː.Kər/ nữ công nhân

  - Cho chim muông: cock (con trống) ; hen ( con mái)

  Cock pheasant /kɒk/ /ˈfɛz(ə)nt/ (chim trĩ trống) – hen pheasant /hen/ /ˈfɛz(ə)nt/ chim trĩ mái

  - Cho động vật: he and she, ox (con đực) và cow (con cái) + noun

  He goat /hiː/ /ɡəʊt/ con dê đực – she goat /ʃi/ /ɡəʊt/ con dê cái

  Ox-elephant /ɑːks/ /ˈɛlɪf(ə)nt/ con voi đực – cow elephant /kaʊ/ /ˈɛlɪf(ə)nt/ con voi cái

  Ox-sparrow /ɑːks/ /ˈsparəʊ/ chim sẻ trống – cow sparrow /kaʊ/ /ˈsparəʊ/ chim sẻ mái

  3. Từ bất quy tắc

  Ngoài các cách thêm từ và biến đổi từ như trên, có rất nhiều từ chỉ giống đực và giống cái có từ vựng khác nhau hoàn toàn và không có cách khác là bạn phải học thuộc nó. Dưới đây là một số ví dụ:

  Buck /bʌk/ con hươu đực – roe /rəʊ/ con hươu cái

  Drake /dreɪk/ con vịt đực – duck /dʌk / con vịt cái

  Drone /drəʊn/ con ong đực – bee /biː/ con ong cái

  Friar /ˈfrʌɪə/ thầy dòng – nun /nʌn/ xơ, dì phước

  Hero /ˈhɪərəʊ/ vị nam anh hùng – heroine /ˈhɛrəʊɪn/ vị nữ anh hùng

  Horse /hɔːs / con ngựa đực – mare /mɛː/ con ngựa cái

  King /kɪŋ/ vua – queen /kwiːn/ hoàng hậu, nữ hoàng

  Lad /lad/ chàng trai – lass /las/ cô gái

  Master /ˈmɑːstə/ ông chủ – mistress /ˈmɪstrɪs/ bà chủ

  Stag /staɡ/ con nai đực – hind /hʌɪnd/ con nai cái

  Widower /ˈwɪdəʊə/ người nam góa vợ – widow /ˈwɪdəʊ/ người nữ góa chồng

  Wizard /ˈwɪzəd/ ông phù thủy – witch /wɪtʃ/ bà phù thủy

  Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Lưu về và học chăm chỉ nhé. Bạn có thể tham khảo nhiều cách học ngữ pháp tiếng Anh của Elight. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết và chúc bạn học tập tốt!

  Xem thêm: đề thi toeic
   
  Tags:
Đang tải...