normal và vibrate

These are all contents from BBVietnam - Cộng đồng BlackBerry Việt Nam tagged normal và vibrate. Đọc: 39.

Đang tải...