PlayBook 4G/3G+ 2.1.0.1917

Hệ điều hành cho PlayBook 4G LTE và 3G+


  1. vnbb
    Cách cài đặt file autoload:
    1. Backup data của PlayBook
    2. Tải file autoload về máy tính (windows): nút Download ở bên trên
    3. Nối PlayBook với máy tính qua USB
    4. Chạy file exe (đã tải về ở trên)
    5. Restore data
    hoangeagle, hl46000quanhang thích bài này.

Recent Reviews

  1. van_thanh_90
    van_thanh_90
    5/5,
    Phiên bản: 2.1.0.1917
    thanks
Đang tải...