hieu1994's Recent Activity

  1. hieu1994 đã trả lời vào chủ đề BlackBerry Mobile tung ra video đầu tiên giới thiệu về BlackBerry Motion.

    Không phải là quá tốt, nhưng chấp nhận được nếu so với cách định giá từ trước đến nay của blackberry.

    16/10/17 lúc 14:02
Đang tải...