d7293's Recent Activity

  1. d7293 đã trả lời vào chủ đề BlackBerry phát hành bản cập nhật hệ điều hành tháng 04/2017 cho BB Android.

    Bản US thì chậm rồi, tải về cài qua PC xem

    25/4/17 lúc 02:53
  2. d7293 đã trả lời vào chủ đề BlackBerry phát hành bản cập nhật hệ điều hành tháng 04/2017 cho BB Android.

    Mình chưa có, mà 20M thì cuối tháng, còn 200MB thì đầu tháng, :D

    25/4/17 lúc 00:23
Đang tải...