d7293's Recent Activity

  1. d7293 đã trả lời vào chủ đề BlackBerry phát hành bản cập nhật Tháng 1/2017 cho các tiết bị BlackBerry Android.

    máy mình cty vẫn chưa có

    18/1/17 lúc 23:50
  2. d7293 attached a file to the thread Native BlackBerry Virtual Expert cập nhật, sửa lỗi trên BB10 OS 10.3.3.

    [ATTACH] Thế còn cái này thì sao?

    IMG_20170114_001546.jpg 14/1/17 lúc 00:26
Đang tải...